Rozdíly mezi ženami a muži ve sportu

Ač si to v dnešní době některé sportovní asociace a unie stále neuvědomují, tak muži mají oproti ženám celou řadu anatomických a fyziologických odlišností, které je předurčují k vyšší výkonnosti v drtivé většině sportovních odvětví. I zde ale existují výjimky, jako je např. ultravytrvalostní sport, kde se rozdíly mezi ženami a muži v menší či větší míře smazávají. Ronto (2021) ve své práci uvádí, že ženy v běžeckých závodech nad 195 mil podávají dokonce lepší výkony než muži o 0,6 %. Obdobně Knechtle et al. (2020) uvádějí, že plavkyně jsou rychlejší než plavci v závodech dlouhých okolo 30 km. Jak je to ale vůbec možné?

 

Roli může hrát hned několik faktorů.  Ženy mají oproti mužům vyšší zastoupení pomalých červených svalových vláken – ty jsou odolnější vůči únavě a jsou lépe zásobované kyslíkem. V určité míře také dochází v organismu žen k lepšímu využití tuků jakožto energetického zdroje. Zároveň vyšší procentuální zastoupení tuku, ale také jeho odlišná distribuce v ženském těle hrají důležitou roli ve zmíněných plaveckých disciplínách. Přispívá totiž k lepšímu vznášení těla plavce na hladině a zároveň k lepší termoregulaci u závodů v chladnějších vodách. Ženy mají také velmi dobré mentální předpoklady pro udržení stabilního tempa. Oproti tomu muži mají např. větší tendenci riskovat a tempo v úvodu závodu přepálit.

 

Samozřejmě muži mají mnoho dalších předpokladů, které předurčují pro lepší výkon právě je. Vyšší aerobní kapacita, více svalové hmoty, nebo třeba mnohonásobně vyšší hladiny testosteronu, které mají vliv jak na svalovou hmotu, tak na samotnou regeneraci organismu. Z hlediska sportovní výživy je zajímavé, že menší velikost žaludku a pomalejší střevní průchod u žen pravděpodobně přispívá k vyšší incidenci zažívacích potíží v průběhu výkonu. K tomu je dobré přihlížet v rámci nutričního tréninku, kdy u žen nemusí být tak snadné dosáhnout žádoucích hodnot příjmu sacharidů v průběhu výkonu.

 

Zejména u sportovních disciplín, které mají vysoké požadavky na sílu či rychlost, jsou rozdíly mezi muži a ženami největší a v těchto případech není pro ženy zkrátka fyzicky možné, aby podávaly srovnatelné výkony. Přestože rozdíl sportovní výkonnosti mezi ženami a muži je v celkovém měřítku významný, tak vidíme, že ve specifických velmi dlouhých závodech, jsou ženy schopné muže dokonce porážet – zářným příkladem mohou být běžkyně Courtney Dauwalter nebo v dřívějších dobách Pamela Reed. Takže pánové, měli bychom si dávat bacha na záda!

 

O výživě ultravytrvalostních sportovců, „fuelingu“, nutričním tréninku a o mnohém dalším, bude řeč v sobotu 24. 6. na webináři Moderní výživa ve vytrvalostních sportech. Tak se svou vstupenkou neváhejte!

 

Autor článku: Mgr. Jan Stuparič

 

 

blank

Zdroje:

  1. Knechtle B, Dalamitros AA, Barbosa TM, Sousa CV, Rosemann T, Nikolaidis PT. Sex differences in swimming disciplines—can women outperform men in swimming? Int J Environ Res Public Health. 2020;17(10):3651. https://doi.org/10.3390/ijerph17103651.
  2. Mysportscience. Will women outperform men in ultra-endurance events? (2021) Ollie Odell
  3. Ronto P. The state of ultra running 2020. RunRepeat. 2020. https://runrepeat.com/state-of-ultra-running
  4. Tiller, N.B., Elliott-Sale, K.J., Knechtle, B. et al. Do Sex Differences in Physiology Confer a Female Advantage in Ultra-Endurance Sport?. Sports Med 51, 895–915 (2021). https://doi.org/10.1007/s40279-020-01417-2


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank