Institut Moderní Výživy byl založen na konci roku 2017 s hlavní vizí vzdělávat veřejnost a sportovce o výživě na základě vědecky podložených informací a to moderní, srozumitelnou a pokud možno i zábavnou formou. Cílem Institutu je přispět ke kultivaci celé oblasti sportovní i preventivní výživy v ČR, která je rok od roku zatížená čím dál tím větším informačním chaosem. Ten je výsledkem obchodních zájmů zainteresovaných skupin, osobního marketingu některých trenérů a poradců, kteří vždy přichází s „převratnými“ a jedinými správnými postupy, a také nešťastně nastavenou legislativou v ČR, díky které se výživové poradenství řadí mezi tzv. volné živnosti, které umožňují získat živnostenské oprávnění i lidem bez kvalitní odborné kvalifikace. Díky tomu nenesou výživoví poradci při aplikování a propagování extrémních a nebezpečných výživových postupů za své klienty prakticky žádnou právní a odbornou odpovědnost. Celou situaci samozřejmě nezlepšují ani módní vlny stravování propagované v populárních článcích na internetu a v časopisech ani stále velký nedostatek vysokoškolsky vzdělaných profesionálů v oblasti sportovní, preventivní i klinické výživy.

Naším cílem je proto popularizovat takové personalizované výživové postupy a doporučení, které jsou založené na vědecky podložených důkazech, jsou empiricky ověřené v praxi sportovní výživy anebo nutriční prevence a mají srozumitelnou a praktickou aplikaci v každodenní výživě každého z nás. Idea k založení Institutu přišla už v průběhu roku 2016 v souvislosti s psaním knihy Moderní výživa ve fitness a silových sportech, ve které jsme spojili všechny dostupné vědecky podložené informace, naše vzdělání a vlastní mnohaleté sportovní zkušenosti. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na knihu, naše přednášky i semináře jsme se rozhodli v přinášení moderních a vědecky podložených informací (nejen ve sportovní) výživě pokračovat společně. V dubnu 2016 jsme společně stáli poprvé na pódiu při přednášce a po dvouleté spolupráci na psaní knihy jsme bezprostředně po jejím dopsání na podzim 2017 společně založili Institut Moderní Výživy.

Ing. Bc. Lukáš Roubík

Odborník na sportovní výživu s více než 15 lety praxe ve vrcholovém a výkonnostním sportu. Výživu člověka vystudoval v prezenčním bakalářském studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, technické vzdělání má z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze v oboru Klinická a biomedicínská technika. Studium dokončil s vyznamenáním a získal Cenu Josefa Hlávky za diplomovou práci o hodnocení léčby morbidní obezity v ČR. Během studií působil jako lektor ve Fitness akademii Ronnie.cz ve výuce trenérů II. třídy a později i ve výuce pro trenéry I. třídy na FTVS UK. Od roku 2010 je předsedou Trenérsko-metodické komise a Komise mládeže a členem Výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR, kde pracuje hlavně se sportovní mládeží a pořádá předsoutěžní srazy a soustředění závodníků. Po studiích pracoval nejdříve 3,5 roku ve Fakultní nemocnici Olomouc na I. Interní klinice kardiologické a následně 2 roky jako business analytik v soukromé společnosti v oblasti moderních technologií ve zdravotnictví (telemedicína a eHealth). Je autorem dvou knih, v roce 2012 vyšla první kniha s názvem Příprava na soutěž v kulturistice od A do Z, která se ve svém segmentu stala bestsellerem s více než 5000 prodanými výtisky. V květnu 2018 vychází druhá kniha Moderní výživa ve fitness a silových sportech, kde je hlavním autorem celé knihy. Po více než dvou letech příprav této knihy založil na konci roku 2017 společně s Miloslavem Šindelářem Institut Moderní Výživy, který se zabývá vzděláváním (nejen) ve sportovní výživě na základě moderních a vědecky podložených informací.

 

Lukáš Roubík byl v mládí aktivním závodníkem v kulturistice a v dorosteneckých a juniorských kategoriích získal 2x titul mistra ČR a 3x se stal mistrem Čech. V posledních letech se ale věnuje výhradně aktivnímu pohybu a cvičení v přírodě prostřednictvím horské turistiky, trail running a outdoor fitness. Na podzim 2016 absolvoval Camino de Santiago, které se stalo jedním z jeho nejsilnějších zážitků v životě. V současné době se zabývá propojením osobního a tělesného rozvoje prostřednictvím pohybu v přírodě                                                                                                                        a popularizací personalizovaného přístupu k výživě založeného na vědecky podložených důkazech.

www.lukasroubik.cz

Miloslav Šindelář

Miloslav Šindelář je v současné době již bývalým studentem oboru Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na konci čtvrtého ročníku se rozhodl vydat jinou cestou – pokračovat ve studiu výživy na lékařské fakultě a plně se věnovat prevenci a edukaci veřejnosti. Od roku 2016 publikuje články o výživě jako externí redaktor internetového serveru Ronnie.cz. Je certifikovaným poradcem pro výživu. Přednáší v trenérské škole I. třídy FTVS UK a také ve Fitness akademii Ronnie.cz pro budoucí trenéry II. stupně a výživové poradce. Dále se podílí na vzdělávání školní mládeže a prezentacích na vědeckých akcích pro farmaceutickou společnost Bayer.

 

O sport, výživu a zdravý životní styl se zajímá už od útlých let. Do posilovny vkročil poprvé ve svých třinácti letech a nikdy cvičit nepřestal. V posledních pár letech ho baví hlavně silové tréninky a strongman. V těchto disciplínách se zúčastnil i několika amatérských soutěží, na kterých získal medailová umístění. Rád zkouší i jiné sporty a celkově je pohyb pro něj velmi důležitou součástí života. Miloslav Šindelář věří, že správná výživa a zdravý životní styl jsou klíčem k prevenci mnoha onemocnění a přispívají velkou měrou na zlepšení kvality života každého z nás. Společně s dalšími autory se podílel na knize “Moderní výživa ve fitness a silových sportech” jako odborný konzultant a spoluautor teoretické části, kde zpracovával rešerše a odborné podklady pro řadu kapitol. Sám je také autorem několik kapitol o suplementech. Ve výživě preferuje kombinaci vědeckého přístupu a svých dlouholetých sportovních zkušeností.

Připravujeme