O nás

Lukáš Roubík & Miloslav ŠindelářInstitut Moderní Výživy byl založen na konci roku 2017 s hlavní vizí vzdělávat veřejnost, studenty a sportovce o výživě na základě vědecky podložených informací a to moderní, srozumitelnou a pokud možno i zábavnou formou. Cílem Institutu je přispět ke zlepšení celé oblasti zdravé i sportovní výživy v ČR a bojovat proti obrovskému množství dezinformací a mýtů ve výživě a zdraví. Tento narůstající informační chaos je bohužel způsobený především obchodními zájmy zainteresovaných skupin a osobním marketingem některých poradců, trenérů a různých „guru“, kteří vždy přichází s „převratnými“ a jedinými správnými výživovými postupy a redukčními dietami.

 

Velkým problémem je také nešťastně nastavená legislativa v ČR, kvůli které se výživové poradenství řadí mezi tzv. volné živnosti, což umožňuje získat živnostenské oprávnění i lidem bez kvalitní odborné kvalifikace. Díky tomu nenesou výživoví poradci při aplikování a propagování extrémních, neudržitelných a nebezpečných postupů za své klienty prakticky žádnou právní ani odbornou odpovědnost. Celou situaci samozřejmě nezlepšují ani módní vlny stravování propagované v populárních časopisech a na internetu ani stále velký nedostatek vysokoškolsky vzdělaných profesionálů v oblasti sportovní, preventivní i klinické výživy.

 

Naším cílem je proto popularizovat takové personalizované výživové postupy a doporučení, které jsou založené na vědecky podložených důkazech, jsou empiricky ověřené v praxi sportovní výživy anebo nutriční prevence a mají srozumitelnou a praktickou aplikaci v každodenní výživě každého z nás. Idea k založení Institutu přišla už v průběhu roku 2016 v souvislosti s psaním knihy Moderní výživa ve fitness a silových sportech, ve které jsme spojili všechny dostupné vědecky podložené informace, naše vzdělání a vlastní mnohaleté sportovní zkušenosti. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na knihu, naše přednášky i semináře jsme se rozhodli v přinášení moderních a vědecky podložených informací o výživě pokračovat společně. V dubnu 2016 jsme společně stáli poprvé na pódiu při přednášce a po dvouleté spolupráci na psaní knihy jsme bezprostředně po jejím dopsání společně založili Institut Moderní Výživy a v současné době děláme vzdělávací akce pro veřejnost, studenty i sportovce po celé ČR a Slovensku.

Více informací o našich odborných názorech, postojích a zkušenostech najdete v sekci Napsali o nás a níže na našich profilech.

Ing. Bc. Lukáš Roubík

 

Lukáš Roubík – Institut Moderní Výživy

 

Odborník na výživu s 15 lety praxe a autor dvou populárních knih Moderní výživa ve fitness a silových sportech (2018) a Příprava na soutěž v kulturistice od A do Z (2012). Výživu člověka vystudoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V mládí se stal 2x mistrem ČR a vicemistrem Slovenska v kulturistice a v letech 2010-2018 byl členem výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR na pozici předsedy Trenérsko-metodické komise.


> čtěte celý profil

Bc. Miloslav Šindelář

 

Miloslav Šindelář – Institut Moderní Výživy

 

Bývalý student Všeobecného lékařství, který se na konci čtvrtého ročníku rozhodl vydat jinou cestou – pokračovat ve studiu Nutriční terapie na lékařské fakultě a věnovat se edukaci veřejnosti. Miloslav je vystudovaný nutriční terapeut, certifikovaný poradce pro výživu a přednáší v trenérské škole Ronnie i na lékařských konferencích. Je také spoluautorem populární knihy Moderní výživa, e-booku Suplementuj efektivně a zakladatelem Institutu Moderní Výživy. Jeho snahou je popularizace vědecky podložených informací o výživě.


> čtěte celý profil

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

Nutriční terapeutka, odborná asistentka, lektorka

 • Absolventka 1. lékařské fakulty University Karlovy (1. LF UK) v oboru Nutriční terapeut (Bc. 2013), Nutriční specialista summa cum laude (Mgr. 2017) a Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze v oboru Výživa a potraviny (Ing. 2015).
 • Studentka doktorandského studijního programu Preventivní medicína 1. LF UK s projektem zaměřeným na význam hodnocení nutričního stavu v primární prevenci syndromu geriatrické křehkosti a sarkopenie.
 • Od 1.9.2013 nutriční terapeutka Oddělení nutričních terapeutů – Geriatrické kliniky a Lůžek včasné rehabilitace iktového centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. LF UK.
 • V roce 2015 otevřela společně s nutricionistkou MUDr. Monikou Škráčkovou Ambulanci nutriční péče a podílí se na terapii pacientů Ambulance hojení ran Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK.
 • Od roku 2017 lektor v nelékařských studijních oborech, od roku 2018 odborná asistentka a lektor v oblasti výživy v geriatrii a gerontologii lékařských i nelékařských studijních oborů 1. LF UK v českém i anglickém jazyce.
 • Byla jedním ze zakládajících členů České asociace nutričních terapeutů, z. s., v níž se dále angažuje jako členka výkonného výboru.
 • Věnuje se výzkumu v oblasti geriatrické výživy, dietetiky a nutriční biochemie na evropské (SPRINTT 2016) i celosvětové úrovni (InvestGAIT 2017).

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA, garant v oboru evidence based medicine, vědec, manažer, anesteziolog a lékař zdravotnické záchranné služby

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

garant v oboru evidence based medicine, vědec, manažer, anesteziolog a lékař zdravotnické záchranné služby

 • ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje od roku 2012
 • odborný asistent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • v letech 2004 až 2011 lékař intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary a Fakultní nemocnici v Plzni
 • absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství (MUDr.) a Lékařské fakulty v Plzni, obor vnitřní nemoci (Ph. D.)
 • získal několik ocenění za vědeckou činnost, z nichž nejvýznamnější byla cena Bedřicha Hrozného v roce 2014 a v roce 2009 Hlávkova cena

MUDr. René Vlasák, chirurg, lymfolog a zakladatel Centra preventivní medicín

MUDr. René Vlasák

chirurg, lymfolog a zakladatel Centra preventivní medicíny

 • vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o.
 • více než 20 let se věnuje problematice obezitologie a jako vůbec první na světě popsal tzv. Metabolický syndrom Y u obezity gynoidního typu
 • od roku 1995 působí v oboru lymfologie a je členem revizní komise výboru České lymfologické společnosti
 • jako chirurg se věnuje operativě žil dolních končetin, flebologii a lymfologii
 • v rámci privátní praxe se specializuje na problematiku preventivní medicíny a především primární a sekundární prevence obezity u žen
 • absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Jan Stuparič – osobní trenér

Mgr. Bc. Jan Stuparič

osobní trenér a nutriční terapeut, absolvent 1. LF UK a FTVS UK

 • Absolvent 1. lékařské fakulty UK v oboru Nutriční terapeut a FTVS UK ve specializaci Aktivity podporující zdraví.
 • S Institutem Moderní Výživy spolupracuje od května 2019 jako autor odborných článků a lektor kurzů v oblasti sportovní výživy.
 • V současné době se věnuje zejména extrémním překážkovým běhům (OCR), ve kterých se mu podařilo v roce 2018 kvalifikovat na Mistrovství světa a Evropy.
 • Za více než 9 let trenérské praxe se poradenství v oblasti výživy stalo nedílnou součástí jeho každodenní práce a při své práci s klienty klade důraz na to, aby jídlo nevnímali pouze jako prostředek pro zahnání hladu, ale jako důležitý faktor, který ovlivňuje nejen naše tělesné složení, ale také řadu tělesných a kognitivních funkcí a může mít významný vliv také na náš sportovní výkon. Dbá na šetrnost a udržitelnost aplikovaných změn v rámci stravovacího, ale i pohybového režimu a zejména na to, aby se k lidem dostávaly vědecky podložené informace srozumitelnou formou.

Bc. Pavel Křivan – fyzioterapeut, osobní trenér

Bc. Pavel Křivan

fyzioterapeut, osobní trenér

 • Fyzioterapeut v litoměřické nemocnici, externí redaktor internetového magazínu Ronnie.cz.
 • Studoval tříletý bakalářský obor v letech 2014–2017 na FZS UJEP a od roku 2013 se aktivně věnuje trenérské praxi, kdy absolvoval trenérský kurz na tehdejší Trenérské škole Petra Stacha.
 • Mezi jeho záliby patří kromě pravidelného cvičení a zdravého stravování také stálá aktualizace vědomostí z oblasti rehabilitace a medicíny, kde se však zároveň snaží co nejvíce uplatnit kritické myšlení.
 • S Institutem Moderní Výživy spolupracuje od dubna 2019 a to v oblasti akcí pro firemní klientelu, kde má na starosti workshopy o ergonomii pracovního prostředí, kompenzačním cvičení a doporučení vhodných pohybových aktivit i skupinová cvičení a strečink pro zaměstnance .

Bc. Sandra Schmidová

Bc. Sandra Schmidová

výživová terapeutka, lektorka

 • Zakladatelka populární výživové poradny Viviente, kterou již 11 let provozuje v centru Brna a zaměřuje se na individuální poradenství www.vyzivovaporadnabrno.cz.
 • Absolventka oboru Výživa člověka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, spolupracuje se zdravotními pojišťovnami a její účast je vyhledávaná soukromými firmami na pro realizaci Dnů zdraví, měření zaměstnanců a jejich edukaci o výživě.
 • Pracuje s diagnostickými přístroji InBody 230 a 270 a na základě výsledků analýzy složení těla a cílů klientů nastavuje individuální výživové plány a snaží se o dlouhodobou udržitelnou změnu stravovacích návyků.
 • S Institutem Moderní Výživy spolupracuje od léta 2019 jako lektorka pro praktické semináře a kurzy o správném výběru potravin a zdravém nakupování a vaření a současně pomáhá se zajištěním měření a diagnostiky zaměstnanců na akcích pro firemní klientelu.

Napsali o nás

Mohlo by Vás zajímat

blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank