Newsletter /
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše e-mailová adresa u nás bude v bezpečí, níže naleznete plné znění souhlasu s jejím zpracováním a několik pravidel, kterými se při ochraně vašich údajů řídíme.

Udělujete tímto souhlas společnosti Institut Moderní Výživy, s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07043708, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v, oddíl C, vložka 293623 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mailovou adresu.

 

1) E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání novinek z Institutu Moderní Výživy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

2) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti [email protected] nebo Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

 

3) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru Ecomail.cz, s.r.o., IČ 02762943
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

 

4) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank