Jsou umělá sladidla nebezpečnější než cukr?

Ačkoliv se všechny oficiální organizace shodují na tom, že při dodržování přijatelných denních dávek (ADI) jsou umělá sladidla bezpečná pro lidskou konzumaci, jedná se bezesporu o jednu z nejvíce kontroverzních složek potravy. Tuto přehnanou démonizaci umělých sladidel totiž podporují bulvární články, jako je například „ten dnešní ze serveru Novinky.cz„.

 

Jak je to s umělými sladidly a jejich bezpečností doopravdy? Umělá sladidla jsou látky, které mají sladkou chuť a obvykle jsou i několikanásobně sladší v porovnání s běžnými cukry, ale na rozdíl od sacharidů zpravidla neobsahují téměř žádné kalorie. Díky důkladnému schvalovacímu procesu umělých sladidel před jejich použitím v potravinářství se nemusíme přehnaně obávat nežádoucích účinků při dodržování přijatelných denních dávek (ADI). Z důvodu vysoké sladivosti se navíc umělá sladidla vyskytují v potravinách a nápojích jen ve velmi malých koncentracích a zdaleka se ani nepřibližují množství, které se běžně používá v animálních studiích při posuzování jejich bezpečnosti! Umělá sladidla patří mezi jedny z nejvíce otestovaných látek v lidské výživě. Rádi bychom proto reagovali na bulvární článek zveřejněný dnes na serveru Novinky.cz, který hrubě porušuje několik bodů Etické kodexu novináře. Níže přidáváme vždy citaci ze článku a vysvětlení.

 

 

❌ “Riziko předčasné smrti bylo úplně nejvyšší u lidí, kteří nahradili slazené nápoje cukrem za nápoje slazené umělými sladidly. U těchto lidí navíc bylo zjištěno o 40 % vyšší riziko srdečních onemocnění.”

 

Ve zmíněné studii k žádnému nahrazení slazených nápojů za jejich varianty s umělými sladidly nedošlo, protože sběr dat probíhal formou dotazníků či rozhovorů pouze na začátku studie, kdy účastníci retrospektivně uváděli frekvenci a typ konzumovaných nápojů[1]! Na základě toho byli rozděleni do skupin podle typu a míry konzumace těchto nápojů. Ve skupině, která konzumovala více jak 2 sklenice nápojů s umělými sladidly denně bylo riziko kardiovaskulárních onemocnění opravdu vyšší, nicméně ve skupině, která přijímala 1-2 nápoje denně bylo riziko již srovnatelné. Hlavní problém je však v tom, že se jedná o observační studii, která nedokazuje kauzalitu, ale pouze korelaci. V uvedené studii to SAMOTNÍ AUTOŘI ZMIŇUJÍ a dokonce přiznávají závažnou limitaci v podobě jednorázového posouzení příjmu nápojů pouze na začátku studie – je totiž velmi pravděpodobné, že příjem těchto nápojů se za 16 let mohl měnit.

 

 

❌ “Problém ale je, že tyto sladidla mají naprosto devastující vliv na náš střevní mikrobiom, tedy na 100 bilionů mikrobů, jež vytvářejí harmonii v našich střevech.”

 

Sami jsme v minulosti upozorňovali na riziko poškození mikrobiomu při pravidelné konzumaci umělých sladidel a zmiňovali tuto skutečnost i na většině našich přednášek či kurzů. Tato informace pochází z velmi hojně citované studie publikované již v roce 2014 v prestižním časopise Nature, která zjistila spojitost konzumace umělých sladidel, poškození mikrobiomu a zhoršení inzulinové senzitivity[2]. Problém je však v tom, že většina těchto závěrů bylo extrapolováno z animálních studií provedených konkrétně na laboratorních myších, které mají v porovnání s námi velmi odlišný metabolismus. Do této doby bohužel existují pouze dvě studie provedené na lidech.

 

První studie na lidech byla pouze observačního charakteru a tato studie spojila konzumaci umělých sladidel s inzulinovou rezistencí. Problém je však v tom, že lidé, kteří konzumují umělá sladidla mají obvykle vyšší BMI či jsou přímo obézní. A právě obezita je jeden z rizikových faktorů a často i vede k inzulinové rezistenci a později i k diabetu 2. typu. To znamená, že závěry těchto studií se dají vysvětlit tzv. reverzní kauzalitou, kdy obézní lidé s již vzniklou inzulinovou rezistencí konzumují umělá sladidla s cílem shodit hmotnost [3].

 

 

❌ “Podobný výzkum byl následně proveden i na lidech, přičemž po týdenním pití nápojů s umělými sladidly se i u nich objevily známky glukózové intolerance.”

 

Druhá analýza od Sueze o negativním vlivu umělých sladidel, respektive sacharinu, měla také spoustu limitací. V této studii totiž bylo pouze 7 participantů, kteří konzumovali maximální přijatelnou dávku sacharinu po dobu jednoho týdne. Po týdnu došlo ke zhoršení glykemické odpovědi u 4 ze 7 subjektů. U dalších 3 subjektů došlo překvapivě naopak k mírnému zlepšení glykemické odpovědi (ačkoliv nebylo signifikantní). Další problém je, že autoři této studie bohužel neudávají přesná data těchto glykemických odpovědí a také nekontrolovali jídelníček. Subjekty navíc pravidelně umělá sladidla před zařazením do této studie nekonzumovali a v podstatě ze dne na den došlo ke zvýšení příjmu umělých sladidel z 0 na ekvivalent přibližně 6 plechovek dietní koly denně, což obvykle neodpovídá reálným podmínkám. Přičemž my již víme, že náš gastrointestinální trakt či mikrobiom se dokáže adaptovat na různé typy stravování. Tuto studii tedy limitovala i délka jejího trvání a také se zabývala pouze sacharinem, její výsledky tedy nejsou automaticky přenositelné i na jiná umělá sladidla.

 

 

❌ “Pokud přece jen nedokážete fungovat bez sladké chuti, pak mohou být určitým řešením listy stévie, jež jsou po staletí k tomuto účelu používány v Brazílii.”

 

I přesto, že je sladidlo stévie považováno za přírodní, v potravinářství se používají tzv. steviol-glykosidy, které jsou vyrobeny průmyslově. Paradoxně je stévie navíc v porovnání s aspartamem či sukrálozou mnohem méně otestovaná. Její bezpečnostní profil je tedy obecně horší, i když se jedná o “přírodní” sladidlo.

 

 

❗️Celou tuto problematiku sladidel a střevního mikrobiomu hezky shrnuje recentní systematický přehled[4] se závěrem:

 

 

“Několik studií podávání umělého sladidla sacharinu u hlodavců prokázalo změny střevního mikrobiomu, avšak primárně se jedná o vysoké dávky, které nejsou relevantní pro lidskou konzumaci. Tato a další studie zjistily, že nejsou důkazy pro tvrzení ohledně negativního vlivu umělých sladidel na střevní mikrobiom. Uvedená data poskytují jasné důkazy, že změny ve stravování nezávislé na příjmu umělých sladidel jsou zřejmě hlavními determinanty, které ovlivňují náš mikrobiom. Toto potvrzuje i pohled všech relevantních mezinárodních organizací, které označují schválená umělá sladidla jako bezpečná.”

 

 

Zdá se, že novinky.cz tento článek “převzaly” z bulvárního serveru dailymail[5] a i přesto, že se v jejich článku odvolávají na vědecké studie, ani jednu z nich v článku necitují! To považujeme za velmi nekorektní. Obecně také tento text porušuje spoustu dalších bodů z Etického kodexu novináře[6].

 

Na závěr bychom chtěli dodat, že v žádném případě NEDOPORUČUJEME pravidelné pití nápojů s obsahem umělých sladidel, ale co nám opravdu vadí, je lživé očerňování určitých složek potravy a desinterpretace vědeckého výzkumu. Pokud tedy máte jednou za čas chuť na nápoj s umělými sladidly, bez výčitek si ho dejte, protože stále platí, že podle dosavadního vědeckého výzkumu jsou umělá sladidla bezpečná pro lidskou konzumaci a jedna plechovka dietní koly vám neudělá vůbec nic. Nicméně stále bychom neměli zapomínat na zásady zdravého životního stylu a měli bychom preferovat co nejméně průmyslově zpracované potraviny (které zpravidla umělá sladidla neobsahují) a jako základ pitného režimu volit čistou vodu a jiné neslazené nápoje, jako je například zelený čaj nebo kvalitní káva, jejichž pití má spoustu benefitů.

 

Pokud vás zajímá problematika umělých sladidel více do hloubky, můžete se podívat na naše starší články:

 

Jsou umělá sladidla nebezpečná?

Jak naše tělo zpracovává umělé sladidlo Aspartam

 

 

 

Pokud Vás zajímá výživa a zdravý životní styl, můžete se zúčastnit naší letošní Mezinárodní konference Moderní výživy. Na konferenci se za jeden den dozvíte evidence-based informace z různých oblastí výživy od špičkových odborníků z ČR, ze Slovenska, Irska i USA, které najednou nikde jinde neuslyšíte!

 

 

 

 

 

Zdroje:

 

1. MULLEE, Amy, et al. Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA internal medicine, 2019.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2749350

 

2. SUEZ, Jotham, et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature, 2014, 514.7521: 181.
https://www.nature.com/articles/nature13793#nas-in-humans-associate-with-impaired-glucose-tolerance

 

3. DREWNOWSKI, A.; REHM, C. D. The use of low-calorie sweeteners is associated with self-reported prior intent to lose weight in a representative sample of US adults. Nutrition & diabetes, 2016, 6.3: e202.
https://www.nature.com/articles/nutd20169

 

4. SCHIFFMAN, Susan S.; NAGLE, H. Troy. Revisited: Assessing the in vivo data on low/no-calorie sweeteners and the gut microbiota. Food and Chemical Toxicology, 2019, 132: 110692.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691518308780

 

5. DR MICHAEL MOSLEY: Artificial sugars can kill the bugs in your gut that keep you healthy | Daily Mail Online. [online]. Copyright © dmg media [cit. 11.09.2019]. Dostupné z: https://www.dailymail.co.uk/health/article-7439003/DR-MICHAEL-MOSLEY-Artificial-sugars-kill-bugs-gut-healthy.html

 

6. Kodex: Syndikát novinářů ČR, z.s.[online]. Copyright © 2017 Syndikát novinářů České republiky, z. s. [cit. 11.09.2019]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank