Desinterpretace vědeckých studií

V současné době je jedním z největších zdrojů informačního chaosu a mýtů ve výživě chybná (anebo účelová) interpretace výsledků vědeckých studií 📚. Samozřejmě, že různé vědecké studie mají různou kvalitu (metodologie, velikost sledovaného souboru, zvířecí modely apod.) a korelace dvou hodnot ještě není důkazem pro kauzální vztah apod. Nicméně, toto vše obvykle samotní autoři ve výsledcích studie a v diskusi podrobně vysvětlují. Problém nastává, když se z výsledků vědeckých studií účelově vezme jen jedna “vhodná informace”, která se začne šířit internetem bez kontextu. Jako příklad si vezměme studie v oblasti tzv. přerušovaného hladovění (pozn.: Nemáme nic proti IF ani TRF. Pokud je individuálně vhodně nastaveno, může se jednat o vhodný výživový postup. IF je zde použito pouze jako častý příklad).

 

Příklad: Malá kohortová studie o 10 morbidně obézních Američankách s průměrnou hmotností 180 kg zjistí, že při IF došlo u těchto žen k výrazné redukci celkového kalorického příjmu, což vedlo i k velmi významnému poklesu hmotnosti📗. Tuto studii převezmou webové stránky o výživě a zdravém životním stylu, které ve zjednodušené (ale stále správné) formě přinesou tyto výsledky a poznatky svým čtenářům. Protože každému webu jde samozřejmě o sledovanost📈, do názvu článku se ale dostane jen “Přerušované hladovění pomáhá obézním lidem zhubnout” (protože se jedná o populární termíny, které lidé vyhledávají), ačkoliv je třeba uvnitř samotného článku správně vysvětlena klíčová role poklesu kalorického deficitu, díky kterému došlo k poklesu hmotnosti 📖. Nicméně článek s tímto titulkem rádi převezmou bloggeři, kteří jsou příznivci IF a TRF, kteří tuto stejnou studii na svých sociálních sítích prezentují slovy “podle nejnovějších vědeckých studií je IF klíčem ke shazování váhy”. Jejich followeři a čtenáři pak takový post už sdílí po internetu se slovy “Vidíte, kalorie nejsou důležité! Pokud chcete zhubnout, musíte držet dietu dle zásad IF!” 💻Taková interpretace vědecké studie je samozřejmě chybná 🤔. A stejně tak doporučování IF a TRF úplně každému bez rozdílu jako nejefektivnější redukční dieta. Že může být IF velmi efektivním postupem pro redukci hmotnosti u morbidně obézních osob totiž automaticky neznamená, že IF bude i vhodným postupem např. pro redukci hmotnosti u aktivních sportovců s normální hmotností, kteří se potřebují vejít do hmotnostní kategorie anebo “vyrýsovat” postavu na léto.

 blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank