Desinterpretace vědeckých studií

V současné době je jedním z největších zdrojů informačního chaosu a mýtů ve výživě chybná (anebo účelová) interpretace výsledků vědeckých studií 📚. Samozřejmě, že různé vědecké studie mají různou kvalitu (metodologie, velikost sledovaného souboru, zvířecí modely apod.) a korelace dvou hodnot ještě není důkazem pro kauzální vztah apod. Nicméně, toto vše obvykle samotní autoři ve výsledcích studie a v diskusi podrobně vysvětlují. Problém nastává, když se z výsledků vědeckých studií účelově vezme jen jedna “vhodná informace”, která se začne šířit internetem bez kontextu. Jako příklad si vezměme studie v oblasti tzv. přerušovaného hladovění (pozn.: Nemáme nic proti IF ani TRF. Pokud je individuálně vhodně nastaveno, může se jednat o vhodný výživový postup. IF je zde použito pouze jako častý příklad).

 

Příklad: Malá kohortová studie o 10 morbidně obézních Američankách s průměrnou hmotností 180 kg zjistí, že při IF došlo u těchto žen k výrazné redukci celkového kalorického příjmu, což vedlo i k velmi významnému poklesu hmotnosti📗. Tuto studii převezmou webové stránky o výživě a zdravém životním stylu, které ve zjednodušené (ale stále správné) formě přinesou tyto výsledky a poznatky svým čtenářům. Protože každému webu jde samozřejmě o sledovanost📈, do názvu článku se ale dostane jen “Přerušované hladovění pomáhá obézním lidem zhubnout” (protože se jedná o populární termíny, které lidé vyhledávají), ačkoliv je třeba uvnitř samotného článku správně vysvětlena klíčová role poklesu kalorického deficitu, díky kterému došlo k poklesu hmotnosti 📖. Nicméně článek s tímto titulkem rádi převezmou bloggeři, kteří jsou příznivci IF a TRF, kteří tuto stejnou studii na svých sociálních sítích prezentují slovy “podle nejnovějších vědeckých studií je IF klíčem ke shazování váhy”. Jejich followeři a čtenáři pak takový post už sdílí po internetu se slovy “Vidíte, kalorie nejsou důležité! Pokud chcete zhubnout, musíte držet dietu dle zásad IF!” 💻Taková interpretace vědecké studie je samozřejmě chybná 🤔. A stejně tak doporučování IF a TRF úplně každému bez rozdílu jako nejefektivnější redukční dieta. Že může být IF velmi efektivním postupem pro redukci hmotnosti u morbidně obézních osob totiž automaticky neznamená, že IF bude i vhodným postupem např. pro redukci hmotnosti u aktivních sportovců s normální hmotností, kteří se potřebují vejít do hmotnostní kategorie anebo “vyrýsovat” postavu na léto.

 Nedávno proběhl již 3. ročník
Mezinárodní konference Moderní Výživy!

Pořiďte si přístup ke kompletnímu záznamu konference (po neomezenou dobu).
Čeká Vás bohatý program v podání 8 řečníků ze 4 zemí.

blank

Hlavním cílem konference je přinést vědecky podložené informace o výživě od odborníků srozumitelnou formou pro širokou veřejnost. Na konferenci se za jeden den dozvíte evidence-based informace z různých oblastí výživy od špičkových odborníků z ČR, ze Slovenska, Irska i USA, které najednou nikde jinde neuslyšíte!