Jednoduchá strategie, která může podpořit váš výkon!

Napít a vyplivnout. Takový obrázek můžeme vidět u sportovců z nejrůznějších odvětví poměrně často. Může se jednat o zahánění žízně, suchosti v ústech, pro někoho to může být jen osvěžení, pro jiného zas pouhý návyk, zápasníci se takto mezi koly mohou zbavovat přítomnosti krve v dutině ústní. Stejně tak to ale může být cílená nutriční strategie, která dokáže podporovat sportovní výkon, což dokládá i celá řada studií z posledních let. Nejčastěji se pro tyto účely užívá sacharidový roztok, proto se hovoří především o tzv. „carbohydrate mouth rinse“ (CMR).

 

Ergogenní efekt CMR je nejčastěji spojován s intenzivními vytrvalostními výkony v trvání od 30 do cca 60 minut, kdy může docházet k výkonovému zlepšení o 2-3 %. Ukazuje se totiž, že pouhá přítomnost sacharidů v ústní dutině zvyšuje aktivaci v dorzolaterální části prefrontálního kortexu a ve striatu, což jsou části mozku ovlivňující mimo jiné motivaci, řízení pohybu, emoční odpovědi či systém odměny. Zajímavostí je, že při užití sladidel se zvýšená aktivita neprojevuje. Nejspíše tedy některé receptory v dutině ústní reagují na energetickou denzitu sacharidů nezávisle na jejich sladké chuti. Ve studiích, které CMR testovaly, byl výplach aplikován v průběhu výkonu nejčastěji po dobu 5 či 10 sekund opakovaně v rozmezí 7-8 minut. Prostřednictvím CMR nedochází k příjmu energie, tudíž se může jednat o vhodný postup například u sportovců, kteří jsou zrovna v procesu shazování hmotnosti do váhové kategorie. Největší předností této strategie je ale fakt, že oproti samotné ingesci sacharidů nepřináší riziko vzniku zažívacích obtíží.

 

Výsledky některých studií naznačují přínos CMR také v rámci intenzivní přerušované zátěže, která je charakteristická pro řadu sportů jako např. fotbal, basketbal, házená a mnoho dalších. Ergogenní efekt se v určité míře projevil i v některých studiích zkoumajících vliv CMR na silový výkon.

 

Např. výsledky recentní studie od Karayigit et al. (2021), kde byla použita kombinace sacharidového roztoku s kofeinem, potvrdily pozitivní vliv na svalovou vytrvalost dolních končetin a kvalitu kognitivních funkcí. Ostatně i další vědecké práce naznačují, že CMR dokáže zapříčinit zmírnění vnímaného úsilí, mentální únavu či zvyšovat sebekontrolu – zejména ve stavech vyčerpání. Proto má využití CMR potenciál i u takových sportovních výkonů, kde je důležitá kontrola emocí, výběr řešení či kvalitní práce s určováním tempa.

 

Nejvíce podložený je určitě přínos CMR v rámci vytrvalostního výkonu. Otázkou však je přenos této nutriční strategie do praxe. V úvahu je nutné vzít poměrně složitou logistiku či samotnou aplikaci CMR v průběhu závodu. Stejně tak může být komplikací dechová restrikce v průběhu výplachu, především v případě volby 10 sekundového výplachu. CMR je rozhodně zajímavá nutriční strategie, která má velmi širokou potenciální škálu využití. Je však nutné ji při její implementaci do praxe dobře rozplánovat a nacvičit tak, aby ve výsledku neměla na sportovní výkon spíše negativní vliv.

 

 

Autor článku: Mgr. Jan Stuparič

 

Pokud vás zajímá výživa ve vytrvalostních sportech a chcete se dozvědět více informací o efektivních nutričních postupech, které vám pomohou zlepšit výkon > doporučujeme webinář Moderní výživa ve vytrvalostních sportech.

 

Pořiďte si vstupenku s 20% slevou > využijte při nákupu tento slevový kód:  OBS991NZB8

——–

blankblank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank