Vyhráli jsme soud!

Pamatujete si na náš článek Alkalická voda: MÓDA VS. FAKTA z 19. srpna 2019, ve kterém jsme reagovali na tvrzení výrobce alkalické vody, která považujeme za hrubě nepravdivá a která zazněla v masivní reklamní kampani na webu Rohlik.cz? Samotný Rohlik.cz se rozhodl den po zveřejnění našeho článku odstranit uvedená reklamní tvrzení o účincích alkalické vody na organismus člověka ze svého eshopu: „po reakcích a následných konzultacích s odborníky jsme se rozhodli neuvádět na našich stránkách pozitivní účinky, které dodavatel komunikuje“.

Myslíte si, že tím pro nás vše skončilo? Právě naopak, začal tím rok a půl dlouhý spor, ve kterém jsme museli čelit několika předžalobním výzvám, následné žalobě a soudu, dále také přestupkovému řízení a dokonce i trestnímu oznámení! Stálo nás to hodně času, nervů a desítky tisíc korun, ale s radostí Vám můžeme nyní oficiálně oznámit, že jsme tento soudní spor vyhráli, resp. žaloba protistrany byla u soudu zamítnuta a přestupkové řízení proti nám zastaveno! Jak to probíhalo a čemu všemu jsme museli čelit?

 

blank
V našem článku z 19. srpna 2019 jsme reagovali na rostoucí módu alkalické vody včetně reklamní kampaně na webu Rohlik.cz, konkrétně na kterou nám od Vás přišly desítky dotazů a printscreenů. Výrobce alkalické vody Royal Water v této reklamní kampani používal tvrzení, která považujeme za zcela nepravdivá a odporující fyziologii člověka, např.: „Pitím alkalické vody pro profylaxi zastavíte okyselování organismu, normalizujete pH krve, udržíte si správné množství alkalických pufrů a pomůžete svému tělu odstranit nahromaděný několikaletý kyselý odpad. Znamená to omlazení tkání těla a vnitřních orgánů.”.

V našem článku jsme proto vysvětlili, že pH naší krve nemůžeme za běžných okolností v žádném případě ovlivnit stravou či nápoji, a to na rozdíl od naší moči nebo slin. Dále jsme vysvětlili, co je to PRAL skóre, a uvedli výsledky několika systematických přehledů na téma konzumace alkalické vody.

V poslední části byl pak závěr se shrnutím možných benefitů a rizik pití alkalické vody. Celý článek na konci samozřejmě obsahoval i seznam použité literatury a také mapu Prahy s vyznačenými částmi, ve kterých teče voda s alkalickým pH přímo z kohoutku.

 

blank Velmi brzy po zveřejnění našeho článku nás zástupci výrobce alkalické vody ze svého profilu na facebooku „ROYAL WATER SK“ označili za „laiky bez odborných vědomostí a zkušeností a bez patřičného vzdělání“ a mimo jiné ve svých příspěvcích tvrdili, že pH vody v Praze je 5,9 (hygienický limit je přitom pH 6,5-9,5). Ještě tentýž týden nám také přišla první předžalobní výzva, abychom tento článek odstranili a zveřejnili omluvu, jinak bude protistrana tyto nároky vymáhat soudní cestou včetně uplatnění náhrady škody v řádu několika set tisíc korun, která protistraně naším článkem prý údajně vznikla.

 

Stáli jsme tedy před rozhodnutím, zdali raději celý článek jednoduše smazat a jako malá společnost (v té době ještě bez právního zastoupení) neriskovat další problémy. Ačkoliv řešit takové rozhodnutí 14 dní před svatbou nebylo vůbec nic příjemného, rozhodli jsme se stát si za naší vizí, se kterou jsme založili Institut Moderní Výživy – vzdělávat veřejnost ve výživě na základě vědecky podložených informací a bojovat proti mýtům, dezinformacím a „zázračným“ produktům v oblasti výživy a zdraví. A stát si také za naším základním lidským právem svobody projevu. Nakonec jsme kvůli tomu museli čelit žalobě a soudu, přestupkovému řízení a dokonce i trestnímu oznámení!

 

Výrobce a distributoři alkalické vody a jedna další fyzická osoba (dále společně jen „protistrana“) nám prostřednictvím svého advokáta nejprve v polovině září poslali výzvu, abychom z úvodní fotografie článku odstranili fotografii jejich produktu. V této jediné věci jsme skutečně ustoupili, protože jsme v té době věřili, že tím celou věc ukončíme vzhledem k tomu, že hlavním smyslem našeho článku bylo informování veřejnosti o zavádějících tvrzeních, která jsou v souvislosti s alkalickou vodou často používána.

 

Celý zbytek podzimu se nic nedělo, ale události pak nabraly rychlý spád hned na začátku roku 2020. Nejprve nám protistrana v lednu 2020 poslala ještě další předžalobní výzvu, ve které kromě odstranění článku a zveřejnění omluvy požadovali nově i uhrazení škody v řádu několika set tisíc korun, kterou jsme jim měli údajně způsobit. Potom už se vše rozjelo naostro. Protistrana proti nám zvolila taktiku, že na naši společnost Institut Moderní Výživy s.r.o. podala dvě oznámení o přestupku a proti mně jako fyzické osobě podala žalobu k soudu a trestní oznámení!

 

Oznámení o přestupku na Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 2 byly podány kvůli použití ochranné známky v naší infografice ke článku (fotografie produktu z reklamní kampaně), a to přestože jsme tuto fotografii v požadované lhůtě v září 2019 skutečně odstranili. Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 2 s námi na jaře přestupkové řízení skutečně zahájil, ale po tom, co jsme podali odpor a odůvodnění odporu, kde jsme vše vysvětlili, správní orgán proti nám přestupkové řízení v červenci ZASTAVIL.

 

Paralelně s tím protistrana podala na mě jako fyzickou osobu trestní oznámení, nicméně nejen že trestní stíhání nebylo zahájeno, ale Policie ČR ani Státní zastupitelství mě ani nekontaktovali a nepozvali k podání vysvětlení. Samozřejmě proto, že jsem žádný trestný čin nespáchal :). Tuto skutečnost se totiž dozvěděl můj advokát až při nahlédnutí do spisu při následném soudu a přiznám se, že mě tato informace nepříjemně překvapila a osobně jsem ji vnímal jako pokus o zastrašení. Protistrana následně podala skutečně žalobu k Městskému soudu v Praze proti mně jako fyzické osobě o omluvu, odstranění článku z našich webových stránek a uhrazení údajné škody v řádu několika set tisíc korun. Žaloba mi byla doručena v dubnu 2020 a následně kvůli koronaviru bylo stanovené soudní jednání odročeno a nakonec se uskutečnilo až 13. 1. 2021. Ve všech třech bodech soud tuto žalobu ZAMÍTL! Protistrana se už dále neodvolala, rozsudek je pravomocný, protistrana nám musela proplatit náklady právního zastoupení a my Vás o tom všem nyní už můžeme konečně informovat.

 

 

ZÁVĚR

 

Ačkoliv rok a půl dlouhý spor, předžalobní výzvy, přestupkové řízení, trestní oznámení, žaloba a soud nebyly nic příjemného, jsme rádi, že jsme neuhnuli z našich hodnot a z naší vize a článek neodstranili. Ušetřili bychom si sice velkou spoustu času, nervů a peněz, ale jsme nesmírně rádi, že žijeme v právním státě a ani několik velkých společností, které pravděpodobně disponují řádově vyššími prostředky než my, nás nemůže umlčet v našem právu bojovat proti nesmyslům v oblasti výživy a zdraví prostřednictvím našich článků a vědecky podložených informací. Je to pro nás obrovská motivace do další práce i v rámci dalších kauz, kde čelíme předžalobním výzvám a vyhrožování soudy kvůli našim článkům. Slibujeme Vám, že ani v budoucnu nikdy neuhneme!

 

Rádi bychom velice poděkovali našemu právnímu zastoupení, advokátům Mgr. Tomáši Pauchovi a Mgr. Alžbětě Kokešové a celé advokátní kanceláři eLegal.cz. Také moc děkuji své ženě, že mi dodávala odvahu se v boji proti dezinformacím nevzdávat! A konečně, děkujeme i Vám všem, že nám posíláte podněty a náměty pro naše články a dáváte nám sílu a energii v boji proti mýtům v oblasti výživy a zdraví pokračovat!

 

Za Institut Moderní Výživy

 

Ing. Lukáš Roubík

 

 

Alkalická voda: móda vs. FAKTA

 blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank