Alkalická voda

Alkalická voda: móda vs. FAKTA

Alkalická voda se na nás nyní valí ze všech stran – z obrovské reklamní kampaně Rohlík.cz, z rozhovorů známých osobností (např. paní Holubová v DVTV) a dokonce se už běžně podává i na palubách aerolinek (např. Qatar Airways). Prodej alkalické vody přitom není nic nového a začal již před několika lety v USA, kde je podpořen opravdu masivní reklamou včetně známých osobností jako je např. Beyonce či Tom Brady a samozřejmě mnoha výživových “guru”. Podle dat z reportu od společnosti Zenith Global celosvětový trh s alkalickou vodou raketově roste – v roce 2017 byl vyčíslen na 631 milionů dolarů a tato hodnota má dále prudce stoupat. V současné době tento fenomén přišel i do ČR a vzhledem k tomu, že nám na toto téma od vás přišly desítky dotazů včetně printscreenů neuvěřitelných a nepravdivých reklamních tvrzení na webu Rohlíku, rozhodli jsme se toto téma pro Vás komplexně zpracovat.

 

 

Nejprve si ale řekněme,
co to alkalická voda vůbec je.

 

 

Alkalická voda se podává i na palubě Qatar Airways.Alkalická neboli zásaditá voda obsahuje v porovnání s kohoutkovou vodou vyšší množství minerálních látek jako je např. vápník, hořčík, draslík či bikarbonát (jedlá soda), které mohou za její vyšší pH (obvykle 8-10) a tedy i její “zásaditost”. Přičemž “běžná” kohoutková voda má neutrální nebo “jen” mírně zásadité pH. Minerální látky jsou do této alkalické vody přidávány uměle anebo se v ní přirozeně již vyskytují. Mezi další metody výroby patří také ionizace, avšak ionty mají ve vodě tendenci se navzájem neutralizovat a tak se po nějakém čase u takové vody pH vyrovná zpět na původní hodnotu.

 

Celá teorie o účinku alkalické vody je založena na tvrzení, že díky západnímu typu stravování je naše tělo soustavně “překyselené” (tzv. chronic low-grade acidosis) a tato chronická acidóza dle jejich propagátorů vede v podstatě ke všem onemocněním, na které si vzpomenete – od rakoviny až po problémy s potencí. Tento koncept jediné příčiny téměř všech onemocnění je typický právě pro většinu podvodníků a šarlatánů, kteří tak mohou nabídnout jednoduché a univerzální řešení prakticky na všechny vaše problémy. Podívejte se na nepravdivé reklamní tvrzení z webu Rohlík.cz.

 

❌ “Pitím alkalické vody pro profylaxi zastavíte okyselování organismu, normalizujete pH krve, udržíte si správné množství alkalických pufrů a pomůžete svému tělu odstranit nahromaděný několikaletý kyselý odpad. Znamená to omlazení tkání těla a vnitřních orgánů.”

 

Jak je to doopravdy? Acidobazická rovnováha je v našem těle velmi striktně udržována složitými systémy pufrů a orgánů jako jsou například naše ledviny a plíce. Je to z toho důvodu, že náš organismus a enzymy mohou správně fungovat pouze při optimálním pH krve 7,36 – 7,44. Při sebemenší odchylce z tohoto rozmezí dochází k velmi závažným stavům, které dotyčného přímo ohrožují na životě – jde o tzv. metabolickou či respirační alkalózu nebo acidózu. K těmto stavům však dochází pouze při závažných onemocněních jako je dekompenzovaný diabetes či při problémech s ledvinami nebo respiračním systémem. Pokud se vychýlíte z fyziologického rozmezí pH, určitě to poznáte!

 

 

‼️ PH NAŠÍ KRVE ZA BĚŽNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽEME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVLIVNIT STRAVOU ČI NÁPOJI.

 

 

Pokud by tomu tak bylo, byl by pro nás škodlivý např. i pomerančový džus, který má hodnotu pH kolem 3,5. Naše tělo si však s vypitím kyselého nápoje s nízkým pH velmi dobře poradí. Je to díky tomu, že naše acidobazická rovnováha je ve skutečnosti jedním z nejpřísněji kontrolovaných systému v našem organismu – pokud by tomu tak nebylo, nepřežili bychom!

 

Potravou či nápoji tedy pH krve neovlivníme, ale je možné změnit pouze pH našich slin nebo moči. Zastánci této teorie “překyselení” však často argumentují tím, že jde pouze o malou změnu pH na hranici fyziologického rozmezí, při které má však tělo větší problémy ho v tomto optimálním rozmezí udržet a znamená to pro něj tak vyšší zátěž. Někteří také argumentují překyselením na úrovni jednotlivých buněk či orgánových systémů, které se však nedá obvykle změřit (nečekaně) a některé orgány jsou sami o sobě dokonce přirozeně “kyselé” (například žaludek s pH 2-4). Často se také odvolávají nebo přímo vychází ze studie z roku 1995, která se zabývala tzv. PRAL skóre u běžných potravin a jejíž výsledky cíleně desinterpretují (desinterpretace vědeckých studií patří mezi další typický znak šarlatánů).

 

 

PRAL skóre a pH moči

 

 

Zmíněná studie z roku 1995 od Remera a kolektivu se zabývala tzv. PRAL skóre (z angl. potential renal acid load) u běžně konzumovaných potravin. Toto skóre však nesouvisí s pH hodnotou potravin, ale spíše s jejich schopností tvořit v těle kyseliny či naopak zásady – například pomerančový džus i přes jeho kyselé pH má PRAL skóre -2,9, přičemž záporná hodnota tohoto skóre znamená, že potravina je alkalická anebo pořesněji řečeno tvoří v těle více zásaditých látek. Je však nutné zdůraznit, že PRAL skóre nesouvisí s pH hodnotou našich buněk či krve, ale ovlivňuje především pH naší moči. Ve skutečnosti totiž autoři této studie nehledali žádný lék na překyselení organismu (!!!), ale účel této studie byl zjistit možnosti prevence močových kamenů (tzv. urolitiázy) pomocí ovlivnění pH moči stravou. Mezi další nemoci, které můžeme potenciálně tímto mechanismem ovlivnit jsou močové infekce.

 

❌ “Voda obsahuje vzácnou kyselinu křemičitou, která je považována za prvek krásy. Zbavuje organismus jedovatých kovů a je zároveň protilátkou při otravě hliníkem.”

 

Zatímco kyselina křemičitá zřejmě pomáhá při vylučování hliníku z těla u laboratorních zvířat, ve studiích na lidech se tento efekt nepodařilo spolehlivě prokázat a nejedná se tak o doporučený postup terapie. Navíc v nemocnicích v žádném případě nenajdete ve skladech alkalickou vodu, ale opravdové léky. Dle číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR se při intoxikaci hliníkem používá desferoxamin, který tvoří s hliníkem komplex a následně je tento komplex při hemodialýze přes dialyzační membránu vylučován z organismu. Desferoxamin neobsahuje kyselinu křemičitou a dokonce ani žádný atom křemíku.

 

Toto tvrzení o souvislosti alkalické vody a hliníku pravděpodobně pochází od Dr. Chrise Exley, což je celosvětově známý šarlatán a stoupenec chemtrails a anti-vax hnutí.

 

 

Co na alkalickou vodu říká současné vědecké poznání?

 

 

Recentní systematický přehled z roku 2016 z British Medical Journal o souvislosti alkalické vody a léčby rakoviny tvrdí: “Navzdory propagaci zásadité diety a alkalické vody médii a prodejci, nemáme téměř žádné důkazy, které by tyto tvrzení podporovaly či vyvracely. Tento systematický přehled literatury postrádá důkazy pro či proti použití alkalické vody pro léčbu rakoviny. Propagace alkalické diety či vody pro prevenci či léčbu rakoviny není oprávněná.”

 

Systematický přehled z roku 2011 říká: “Kauzální vztah mezi dietním příjmem kyselých potravin a osteoporózou není podpořen vědeckými důkazy a ani neexistují důkazy protektivního efektu alkalické diety.”

 

 

Závěr

 

 

Současné vědecké poznání v žádném případě nepodporuje přehnané výroky a zdravotní benefity, které prezentují prodejci alkalické vody či celebrity, které jsou těmito společnostmi velmi dobře placeny. Tvrzení o normalizování pH krve a odstranění “několikaletého kyselého odpadu” je pak rovná lež. Alkalická voda je také obvykle mnohonásobně dražší v porovnání s kohoutkovou či dokonce i “obyčejnou” balenou vodou a má také často vyšší ekologickou stopu díky jejímu dovozu. Alkalická voda se dle současných vědeckých důkazů od té “obyčejné” kohoutkové liší pouze v obsahu některých minerálních látek, které mohou mít u lidí s jejich deficitem pozitivní efekt, ale jistě existuje mnoho levnějších způsobů, jak tyto minerální látky doplnit. Podle některých zdrojů může alkalická voda mít díky obsahu minerálních látek vyšší hydratační schopnost či může pomoci lidem, kteří trpí refluxem, ale je zde stále potřeba více studií na toto téma. Naopak díky zvýšenému obsahu minerálních látek by si měli dát pozor lidé s onemocněním ledvin. Pokud tedy máte přístup k čisté a kvalitní vodě, která vám za pár halířů teče z kohoutku, považujte se za šťastné, protože ne každý tuto možnost má a nesnažte se vylepšit vodu, která je nositelkou života a zázračné účinky má již sama o sobě a to i bez malého přídavku minerálních látek nebo exotického původu a bez toho, aniž byste za pár litrů museli platit stovky korun.

 

PS: Pokud navíc žijete ve správné lokalitě, je možné, že Vám alkalická voda, za kterou jinde platíte stovky korun, teče i z obyčejného vodovodního kohoutku 😉

 

 

Alkalická voda z kohoutku v Praze, tmavě modrou barvou voda s alkalickým pH 7,5-8,5.

Alkalická voda z kohoutku v Praze, tmavě modrou barvou voda s alkalickým pH 7,5-8,5.

 

Aktualizováno: Jeden den po vydání našeho článku se Rohlík.cz rozhodl odstranit výše uvedená tvrzení o účincích alkalické vody na organismus člověka ze svého eshopu. Děkujeme Vám.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE:

 

https://www.pvk.cz/res/archive/1821/225436.pdf?seek=1552311998

 

https://www.beveragedaily.com/Article/2018/12/12/Alkaline-water-an-international-growth-phenomenon-Zenith-Global

 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/cd/hypertext/AJCDM.htm

 

REMER, Thomas; MANZ, Friedrich. Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. Journal of the American Dietetic Association, 1995, 95.7: 791-797.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/7797810/

 

FENTON, Tanis R.; HUANG, Tian. Systematic review of the association between dietary acid load, alkaline water and cancer. BMJ open, 2016, 6.6: e010438.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27297008

 

FENTON, Tanis R., et al. Causal assessment of dietary acid load and bone disease: a systematic review & meta-analysis applying Hill’s epidemiologic criteria for causality. Nutrition journal, 2011, 10.1: 41.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21529374

 

FENTON, Tanis R., et al. Meta‐analysis of the effect of the acid‐ash hypothesis of osteoporosis on calcium balance. Journal of Bone and Mineral Research, 2009, 24.11: 1835-1840.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19419322

 

KOUFMAN, Jamie A.; JOHNSTON, Nikki. Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment of reflux disease. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 2012, 121.7: 431-434.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22844861

 

WANG, G.; ZHU, P.; WANG, S. The causes, diagnosis and treatment of aluminum toxicity in patients with chronic renal failure undergoing dialysis. Zhonghua nei ke za zhi, 1996, 35.1: 36-40.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9275645

 

REFFITT, David M., et al. Silicic acid: its gastrointestinal uptake and urinary excretion in man and effects on aluminium excretion. Journal of Inorganic Biochemistry, 1999, 76.2: 141-147.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10612067

 

cena vody
https://www.elektrina.cz/kubik-vody-kolik-stoji-vodne-stocne-2019blank
blank
blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank