Naše vize a motivace

Jaká je naše MOTIVACE a VIZE pro založení Institutu Moderní Výživy? Oblast sportovní i tzv. „zdravé“ výživy je nejen v ČR zatížená rok od roku čím dál tím větším informačním chaosem. Ten je důsledkem především mnoha různých módních (tj. zjednodušených) výživových směrů, které doporučují kompletní vyřazení jedné látky/skupiny potravin, díky čemuž údajně dojde ke zlepšení zdraví, postavy i sportovní výkonnosti. A tak je za největšího viníka jednou označený cholesterol a živočišné tuky, jindy lepek, laktóza, obiloviny, případě obecně sacharidy a cukry, a později třeba samotná tepelná úprava potravin a všechny živočišné zdroje živin.

 

Dalším velkým a častým problémem je doporučování drastických a extrémních výživových postupů pro dosažení výrazných krátkodobých (ale absolutně neudržitelných) výsledků. A to místo toho, aby byla doporučována postupná a dlouhodobá změna výživových návyků respektující individualitu a specifické nutriční požadavky každé osoby. Tento problém je závažný i kvůli nešťastně nastavené legislativě v ČR, která umožňuje získat živnostenské oprávnění v oblasti výživového poradenství i lidem bez kvalitní odborné kvalifikace. Ti následně nenesou při aplikování drastických a nebezpečných postupů za své klienty prakticky žádnou právní ani odbornou odpovědnost.

 

blankCelý tento výživový chaos samozřejmě nezlepšují ani různí „guru“, kteří propagují svůj „převratný výživový protokol se supertajným know-how z USA“ a bohužel ani známí a respektovaní sportovci a sportovkyně, kteří staví svá výživová doporučení POUZE na svých osobních (nepřenositelných a individuálních) zkušenostech. V horším případě své stejné osobní jídelníčky přímo rozesílají mnoha různým lidem, kteří ale mají ze své podstaty každý jiné nutričními požadavky. Kvůli těmto (a mnoha dalším) faktorům je dnes pro každého rekreačního i výkonnostního sportovce a veřejnost opravdu obtížné se v této záplavě mnoha protichůdných výživových postupů a doporučení orientovat.

 

Naším cílem je proto popularizovat takové personalizované výživové postupy a doporučení, které jsou založené na vědecky podložených důkazech, jsou empiricky ověřené v praxi sportovní výživy anebo nutriční prevence a mají srozumitelnou a praktickou aplikaci v každodenní výživě každého z nás. Nejsme příznivci ani jednoho z výživových směrů a zároveň žádný zcela neodsuzujeme, protože vše je o kontextu a individualitě každého člověka anebo sportovce. Chceme přispět ke kultivaci celé oblasti sportovní i preventivní výživy v ČR a přinést komplexní a vědecky podložený pohled na všechny různé výživové směry, správnou interpretaci vědeckých studií i různých výživových doporučení a ze všeho nejvíce vysvětlit důležitost personalizovaného přístupu při volbě vhodného výživového směru. ZAČÍNÁME 1. 1. 2018!



blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank