Vyhráli jsme soud!

Pamatujete si na obrovskou kauzu kolem „kávy na hubnutí“? Právě jsme vyhráli soud přímo s jejím americkým výrobcem, který na nás v loňském roce podal v ČR žalobu k soudu, ve které žádal smazání našich článků, zveřejnění omluvy a uhrazení údajné škody v řádu několika set tisíc korun! Zároveň jsme kvůli této kauze čelili největšímu množství urážek, výhrůžek a lží v historii Institutu, a to bohužel dokonce i na adresu našich rodinných příslušníků. O co se jednalo a jak celá kauza probíhala?

 

V říjnu 2019 jsme jako první v ČR upozornili na masivní multi-level prodej „zázračné kávy na hubnutí“, který v ČR a na Slovensku začaly v té době prodávat různé influencerky a prodejkyně v pyramidovém schématu prodeje na sociálních sítích. Na tom by bohužel nebylo nic tak neobvyklého, kdyby se nejednalo o doplněk výživy z USA s obsahem stimulační dopingové látky ze skupiny amfetaminů! Ano, čtete správně, produkt na hubnutí, který influencerky a prodejkyně propagovaly s texty, jako bylo např. „zdravé a šetrné hubnutí bez nutnosti cvičení a omezování se v jídle“ anebo dokonce „káva, která pomáhá se zdravotními problémy – vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol“, ve skutečnosti obsahoval dopingovou látku ze skupiny amfetaminů a další stimulanty. Mezi vedlejší účinky takového mixu stimulantů patří bušení srdce, tachykardie, zvýšení krevního tlaku, bolesti hlavy, poruchy spánku, únava a nedostatek energie po vyprchání dávky a také riziko závislosti. Vedle zdravotních rizik jste ale dále jako sportovci mohli po pití této kávy mít pozitivní dopingový test na soutěži anebo pozitivní drogový test na amfetaminy (!!!) třeba při běžné policejní silniční kontrole, po autonehodě anebo při testu na drogy v zaměstnání.

 

 

 

Největší problém celé kauzy přitom ale vůbec nebyl samotný obsah dopingové látky jako takový, ale skutečnost, že prodejkyně této „kávy na hubnutí“ obsah dopingové látky POPÍRALY, přestože byl přímo uvedený na obalu produktu! Zároveň prodejkyně této kávy nejen zpochybňovaly jakákoliv zdravotní rizika a zdravotní kontraindikace, ale dokonce ani nevarovaly své zákaznice před možným rizikem pozitivního testu na doping a drogy, přestože samotný výrobce z USA před alespoň některými riziky přímo na svém webu varoval! Hlavní problém tedy byl ten, že tento produkt byl prodejkyněmi na soc. sítích prezentován jako „přírodní a šetrné hubnutí“ a to i ženám ve věku našich maminek, přitom tento mix silných stimulantů mohl představovat vysoké zdravotní riziko pro osoby s vysokým krevním tlakem, poruchami srdečního rytmu, cukrovkou, onemocněním ledvin apod., tedy zhruba nejméně pro každého pátého dospělého člověka v ČR.

 

V zahraničí před touto „kávou na hubnutí“ varovala v srpnu 2018 Dánská veterinární a potravinová správa, v říjnu 2019 novozélandská New Zealand Medicines and Medical Device Safety Authority, v listopadu 2019 singapurská Health Sciences Authority a v neposlední řadě dokonce i přímo v USA samotný Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA). Některé prodejkyně o těchto skutečnostech nevěděly, ani neuměly anglicky, ale potom, co se tyto skutečnosti dozvěděly z našich článků, s prodejem této kávy přestaly. Jiné prodejkyně v čele s vedením této pyramidy pro ČR proti nám spustily extrémně lživou kampaň, kde útočily nejen na nás, ale dokonce i na naše rodinné příslušníky, a v organizovaném lhaní o této kávě i v jejím prodeji pokračovaly.

 

Toho si všimla na začátku roku 2020 i Česká televize, která o této „kávě na hubnutí“ natočila v dubnu reportáž v pořadu Černé ovce. V této reportáži zazněly vyjádření zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státního zdravotního ústavu, Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT, kteří před touto kávou varovali. Jak reagovaly prodejkyně? Samozřejmě další náloží hrubých lží, že se údajně jednalo o „hnusný konkurenční boj“ a že s Českou televizí už mezitím proběhl soud a tuto reportáž musela česká televize stáhnout, přestože si každý mohl jedním kliknutím ověřit, že tato reportáž je dodnes on-line. Mimochodem, osobní útoky od prodejkyň „kávy na hubnutí“ se v této fázi nevyhnuly ani samotné redaktorce pořadu Černých ovcí paní Bohunce Fraňkové, o které prodejkyně tvrdily, že její manžel prodává konkurenční produkty na hubnutí, a proto ona natočila tuto reportáž. Realita ale byla taková, že nejen že manžel paní Fraňkové žádné produkty na hubnutí neprodával, ale on v té době ani neexistoval, protože paní Fraňková žádného manžela neměla.

 

Rok a čtvrt po tom, co jsme na tento nebezpečný doplněk stravy a praktiky prodejkyň poprvé upozornily my, v prosinci 2020 konečně Potravinářská inspekce oficiálně označila tuto kávu na hubnutí jako „doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví“, jak jsme Vás podrobně informovali v našem článku ze začátku ledna 2021, kde jsme celou kauzu zároveň přehledně shrnuli. Myslíte si, že tím pro nás celá kauza skončila? Ale kdepak, naopak celá teprve začala v jiné rovině. Na sociálních sítích o nás prodejkyně této kávy na hubnutí začaly šířit, že nás dají k soudu s tím, že se budeme muset omluvit a naše články smazat. Během jara 2021 nám pak skutečně přišla nejprve předžalobní výzva a následně přímo žaloba k soudu, a to přímo od výrobce této kávy na hubnutí americké společnosti VALENTUS. Protistrana u soudu požadovala v rozsáhlé žalobě čítající přesně 50 bodů kompletní smazání všech našich článků o kávě na hubnutí na našem webu, smazání našeho videa na YouTube, smazání všech příspěvků o kávě na hubnutí na našem Facebooku a Instagramu, zveřejnění omluvy a zaplacení údajné újmy ve výši několika set tisíc korun.

 

 

Závěr

 

Jak to dopadlo? Během tohoto roku proběhla dvě soudní stání a soud jsme vyhráli. Všechny články o této kávě na hubnutí si tak i nadále můžete přečíst na našem webu a odkazy na ně i na reportáž pořadu Černé ovce přikládáme níže. Ačkoliv několik let trvající kauza, obrovské množství lží a urážek anebo i skoro rok dlouhý soudní spor není nic příjemného, jsme rádi, že jsme neuhnuli z našich hodnot, se kterými jsme založili Institut Moderní Výživy, a žádný článek nesmazali. Určitě bychom si ušetřili spoustu času a peněz, ale pro nás je nejdůležitější dostát naší vizi vzdělávat Česko ve výživě na základě vědecky podložených informací.

 

Jsme nesmírně rádi, že žijeme v České republice v právním státě a ani obrovská společnost s mezinárodní působností, která zcela jistě disponuje mnohonásobně vyšší prostředky než my, nás nemůže umlčet v našem právu bojovat proti nepravdám a nebezpečným produktům v oblasti výživy a zdraví. Je to pro nás velká motivace do dalších kauz, kde aktuální čelíme soudům za naše pravdivé články o výživě. V zákulisí totiž svádíme velké množství bojů, které Vy nyní nevidíte a o kterých Vás budeme moci informovat opět až za delší čas.

 

Děkujeme Vám proto za Vaši obrovskou podporu a slibujeme Vám, že ani v budoucnu nikdy neuhneme! Tím, že nás podporujete, chodíte na naše kurzy a webináře anebo k nám do nutričních poraden, čtete naše E-booky a zvete nás na firemní přednášky, aktivně přispíváte k tomu, že je tento boj proti mýtům a nepravdám ve výživě vůbec možný. Nesmírně Vám za to děkujeme!

 

Rádi bychom srdečně poděkovali také našemu výbornému právnímu zastoupení, advokátům Mgr. Tomáši Pauchovi a Mgr. Alžbětě Kokešové a celé advokátní kanceláři eLegal.cz. Také moc děkujeme našim partnerkám, že nám dodávaly odvahu se nevzdávat v boji proti lžím a dezinformacím.

 

PS: A konečně, děkujeme i Vám, které jste po přečtení našich článků uznaly svoji chybu a s prodejem této kávy dříve či později přestaly a posíláte nám důkazní materiál (printscreeny textů z uzavřených FB skupin, hlasové zprávy, e-maily apod.), ze kterého je patrné, jak se prodejkyně kávy na hubnutí snažily a snaží organizovaně poškodit dobré jméno Institutu Moderní Výživy a jeho zakladatelů. Díky Vám přesně víme, které osoby o nás vytvářely a šířily lži s cílem nás co nejvíce poškodit. V zasílání těchto důkazů ale, moc prosím, pokračujte, protože všechny tyto podklady a důkazní materiály pro nás budou velmi cenné v dalších právních krocích, které budeme nyní podnikat. Po vyhraném soudu s výrobcem chceme nyní totiž přejít do protiútoku proti těmto konkrétním fyzickým osobám z ČR. Právní kroky a soudy trvají dlouho, ale trpělivost růže přináší. Moc Vám děkujeme.

 

 

Za Institut Moderní Výživy

Ing. Lukáš Roubík

Bc. Miloslav Šindelář

 

 

 

 

Potravinářská inspekce varuje: káva Valentus škodí zdraví!

 

Káva na hubnutí v pořadu Černé ovce

 

Káva s DOPINGEM: lži vs. fakta

 

Káva na hubnutí s amfetaminem?

 

 blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank