FUNGUJE OPRAVDU WIM HOFOVA METODA?

Pokud jste posledních pár let nežili někde v jeskyni nebo v odlehlých částech Amazonie, zřejmě jste již slyšeli o celosvětovém fenoménu Wim Hofovy metody (WHM) a jejím „vynálezci“ Wimu Hofovi. Tento 63letý Nizozemec, který pobláznil celý svět a kterému se často přezdívá „Ledový muž“, se věnuje extrémním sportům a je známý svými rekordy v podmínkách extrémního chladu, kdy například v roce 2007 dokázal bos zaběhnout půlmaraton na sněhu a ledu s časem 2:16:34.1 Není bez zajímavosti, že tento jeho rekord překonal v lednu 2021 padesátiletý otužilec Josef Šálek z České republiky, kdy trať o délce 21 kilometrů zaběhl v pětistupňovém mraze za 1:36:21.2 Mezi další rekordy a extrémní výkony Wima Hofa patří plavání pod zamrzlou plochou, styk celého těla s ledem po dobu delší než 1 hodinu, výstup na Kilimandžáro v šortkách, zaběhnutí maratonu v poušti Namib bez vody a další.

 

Wim Hof a jeho metoda se skládá ze 3 pilířů: dýchání, chladová terapie (otužování) a meditace. Specifický trénink dýchání sestává ze 3 fází – 30-40 cyklů hyperventilace s následným zadržením dechu a poté obnovou dýchání.3 Otužování se skládá z ledových sprch a koupelí. Posledním pilířem je také meditace s cílem zlepšit sebekontrolu, vůli a naučit se vnímat lépe svoje tělo a pocity (mindfulness). Meditace, otužování a dechová cvičení pro uvolnění a relaxaci nezní špatně, že? V dnešní uspěchané době většině z nás tyto metody a cvičení mohou prospět, problém je ale ten, že se na tento celkem fajn životní styl a techniky nabalila i spousta ezo blábolů a nepodložených tvrzení.

 

Wim Hof totiž tvrdí, že jeho metoda má spoustu benefitů včetně zvýšení energie, lepšího spánku, zvýšeného soustředění, lepšího sportovního výkonu, zlepšení kreativity, lepší regenerace, redukce stresu, zlepšení imunity a mnoha dalších. Wim dokonce na svých stránkách dále veřejně uvádí, že jeho metoda je spojena s potlačením symptomů nemocí jako jsou revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, astma, sarkoidóza, vaskulitida nebo některá autoimunitní onemocnění.3 Ve výčtu možných benefitů WHM tedy nechybí s menší nadsázkou téměř nic a podle jejích proponentů tato metoda pomáhá léčit nebo zvládat lépe téměř všechna známá onemocnění. Nezní to podezřele? Bájný všelék (panaceum) je totiž jedním z poznávacích znaků šarlatánů. Naprostým vrcholem bylo před pár dny vystoupení Wima Hofa na hlavní scéně festivalu Colours of Ostrava před publikem několik desítek tisíc lidí, kde se Ledový muž pokoušel zpívat, tancoval a snažil se neúspěšně přimět publikum k válečnickým pózám a křiku.

 

 

O jeho vystoupení Aktuálně.cz píše:

 

A pak přišlo to nejhorší: začal mluvit. „Narodili jsme se vybaveni vším, co potřebujeme, abychom se stali kapitány našich duší, a je načase, abychom povstali jako válečníci světla,“ řekl. „Nepotřebujeme nemocnice, nepotřebujeme farmaceutický průmysl. My jsme ta síla. Je načase, aby rodiče pochopili, že sami dovedeme přinést štěstí a sílu do každé rodiny na světě. Já jsem tu proto, že jsem žádnou školu nedokončil, a teď každým coulem své bytosti dokazuji všem univerzitám světa, že my ten svět dovedeme uzdravit sami,“ pokračoval. Ještě chvíli pak mluvil v podobném duchu, načež oznámil zformování „armády lásky“, v jejímž čele „navždy změní a uzdraví celý svět“. Projev hodný padoucha z filmové bondovky.

 

 

Jeho vystoupení dále pobouřilo i mnoho účastníků festivalu na Twitteru:

 

 

 

Problémem tedy není primárně životní styl a techniky, které Wim Hof propaguje, ale způsob jakým je prezentuje, jak ohýbá výsledky vědeckých studií a jak své metodě přisuzuje téměř zázračné účinky včetně schopnosti léčit rakovinu, roztroušenou sklerózu a další závažná onemocnění. Jeho YouTube kanál je v poslední době plný videí téměř zázračných uzdravení a popisuje zkušenosti lidí, kterým po aplikaci WHM v kombinaci s chemoterapií přestaly padat vlasy a i přes intenzivní léčbu chemoterapií běhali 10 km denně. V jednom videu např. Wim, který nemá žádné zdravotnické vzdělání, onkologickému pacientovi tvrdí: „A budeš se po tom (otužování) cítit skvěle. Ochrání to zdravou tkáň, protože když je nastartován imunitní systém, je schopen ochránit zdravou tkáň před jedovatou chemoterapií. Zatímco do nádoru se chemoterapie dostane. Silněji! A to je skvělé.“4

 

 

 

 

Hezky absurditu jeho výroků demonstruje příklad z show Gwyneth Paltrow na Netflixu s názvem Goop Lab. Jen pro připomenutí – Gwyneth Paltrow v minulosti propagovala snad vše z ezo světa a alternativní medicíny, na co si vzpomenete, od alkalické vody až po vaginální vajíčka. Hodnocení tohoto jejího pořadu, kde vystoupil i Wim Hof hezky shrnuje názor jednoho recenzenta: „Ono by to bylo legrační, kdyby se nenašli lidé, kteří těmto blbostem vážně věří. Stupidní a škodlivý pořad, jako by se Netflix (a Paltrowová) snažili dokázat, že pro peníze udělají doslova všechno, etika-neetika.“5 V tomto pořadu Wim učil členy teamu, jak tolerovat sezení ve sněhu a ponoření svého těla do mrazivé vody. Dále vysvětloval, že díky jeho metodě dýchání dokáže zvýšit pH svého těla, což se zdá téměř jako neuvěřitelné a ihned si spousta lidí představí indické jogíny, kteří dokáží kontrolovat pomocí mysli pochody svého těla. Ve skutečnosti je to ale velmi dobře prozkoumaný jev v medicíně a naprosto přirozená reakce našeho těla, kdy samozřejmě zvýšenou respirací (dýcháním) vydechujeme i více oxidu uhličitého, který je „kyselý“ a tím i zvyšujeme hodnotu pH v našem těle/krvi, což nemusí být vždy dobře. Hyperventilací se totiž dostáváme do stavu tzv. respirační alkalózy. Pokud to nebudeme přehánět, po zklidnění svého dechu se hodnota pH vrátí u zdravého člověka zpět na původní hodnoty, ale pokud bychom v hyperventilaci pokračovali, můžeme až ztratit vědomí. Tento typ dechového cvičení bychom tedy v žádném případě neměli provádět ve vodě nebo při řízení auta, protože ztráta vědomí zde může být fatální. Je dokonce známo několik případů, kdy lidé z tohoto důvodu při praktikování WHM zemřeli! Například v roce 2021 zahynul v Singapuru 29letý muž při cvičení této metody v bazénu.6 Sám Wim Hof již v současné době na tyto rizika upozorňuje a každý freediver ví, že by nikdy neměl provádět dechová cvičení nebo se potápět ve vodě bez „buddyho“, neboli poučeného člověka, který je schopen ho z vody v případě ztráty vědomí vytáhnout.3 Je nutné zdůraznit, že se ale utopit můžeme i ve velmi mělké vodě – např. i ve vaně.

 

 

JE WIM HOFOVA METODA SKUTEČNĚ PŘEVRATNÁ A ORIGINÁLNÍ?

 

Jak už je patrné z jejího názvu, jako tvůrce „unikátní“ WHM se označuje právě Wim Hof, ale při bližším zkoumání zjistíme, že tato metoda je nápadně podobná zdokumentovaným hinduistickým technikám popsaným ve Védách z období kolem roku 1500 př. n. l. a konkrétně jogínskému dechovému cvičení zvanému „Prāṇāyāma“. Případně sdílí také mnoho znaků s tibetskou budhistickou technikou „Tummo“.7 Dále také jeho tanec pojmenovaný jako „Hof dance“ vychází z čínského bojového umění tai chi.8

 

 

WIM HOFOVA METODA A VĚDECKÝ VÝZKUM

 

Sám Wim na svém webu uvádí, že jeho metoda má „silné vědecké základy“.9 Pojďme se tedy objektivně na tyto silné základy podívat.

 

Výhodou pro studování reakcí Wima Hofa na chlad je to, že má identické jednovaječné dvojče. Právě ve studiích genetiky nám tyto výzkumy na jednovaječných dvojčatech pomáhají lépe pochopit vliv prostředí a genetiky na výsledný fenotyp. V roce 2014 výzkumníci publikovali studii porovnávající reakce Wima a jeho geneticky identického bratra, který se ale nikdy cíleně neotužoval, na chlad.10 Tato studie však nenalezla žádné rozdíly v individuálních odpovědích obou dvojčat na chlad ve smyslu tzv. chladem vyvolané termogeneze. Nebyl zde ani rozdíl v reakci hnědé tukové tkáně u obou bratrů, jejíž zásoby v těle mají oba nadprůměrné oproti běžné populaci. Tyto závěry poukazují na to, že zřejmě pravidelný trénink otužování, respektive Wim Hofova metoda nezměnila odpověď organismu na chlad a ani množství hnědé tukové tkáně. Na druhé straně obě dvojčata vyprodukovala během experimentu velké množství tepla, což vědci vysvětlují technikou intenzivního dýchání Tummo, kdy se pracující dýchací svaly logicky podílí na zvýšené produkci tepla.

 

 

Jedna z dalších studií vysvětluje další fyziologické a biochemické pochody, které jsou spojeny s WHM a popisuje možný mechanismus účinku této metody.11 Studie např. uvádí, že díky zrychlenému dýchání (hyperventilaci) dochází k aktivaci stresové reakce, která připravuje autonomní nervový systém prostřednictvím uvolnění stresových hormonů. Následně díky chladovým podnětům (ledová voda, otužování) dochází ke stresem vyvolané analgesii (potlačení bolesti). Zvýšené pH krve (respirační alkalóza) díky hyperventilaci sama o sobě také díky vlivu na receptory bolesti může zřejmě přispívat k vyššímu prahu bolesti. Tento proces také může zprostředkovat produkci endogenních opioidů/kanabinoidů na periferii i v CNS, které následně vedou k euforii, potlačení úzkosti a podporují dále stav mindfulness.

 

Další studie z Holandska na 30 zdravých mužích zjistila, že skupina, která meditovala a vystavovala pravidelně svůj organismus chladu v kombinaci s dýchacími technikami, reagovala na injekci endotoxinu (součást buněčné stěny bakterií) E. coli oproti kontrolní skupině zvýšením hladiny adrenalinu a protizánětlivých markerů, a naopak snížením prozánětlivých markerů. V této intervenční skupině také bylo méně příznaků podobných nachlazení. Autoři však zmiňují, že stále nevíme, jestli tyto výsledky mohou být extrapolovány na pacienty s autoimunitními chorobami, kde naopak chronický stres může škodit.12 Musíme si také uvědomit, že méně prozánětlivých markerů nemusí být v tomto kontextu vždy výhodou, protože zánět je naprosto fyziologická reakce našeho těla a umožňuje nám se vypořádat např. s infekcemi anebo poškozením. Analogicky také při potlačení fyziologické zánětlivé odpovědi po silovém tréninku (např. podáním suprafyziologických dávek antioxidantů nebo otužováním) dochází ke zhoršení adaptace na trénink.

 

 

Mezi další studie patří např. ta více recentní z roku 2019, kde vědci na 24 pacientech zkoumali účinnost WHM na revmatologické onemocnění axiální spondyloartritidu. Účastníci byli trénováni samotným Wim Hofem a následně vystaveni chladu. Ze všech analyzovaných protizánětlivých markerů však studie signifikantní rozdíl nalezla pouze u jednoho – konkrétně u ESR (sedimentace erytrocytů). V intervenční skupině také došlo k subjektivnímu zlepšení stavu onemocnění (dotazníkové šetření). Autoři zmiňují limitace studie na malém vzorku pacientů a potřebu dalšího výzkumu. Subjektivní zlepšení stavu participantů také mohlo ovlivnit prováděné silové cvičení jako součást dechových technik, protože rozumná pohybová aktivita obecně zlepšuje zdravotní stav a příznaky pacientů se spondyloartritidou.13

 

 

 

ZÁVĚR

 

Při závěrečném hodnocení od sebe musíme oddělit Wim Hofovu metodu a samotnou postavu Wima Hofa a jeho tvrzení. S ohledem na nižší kvalitu provedených studií ohledně otužování, dechových technik a meditace z toho důvodu, že tyto studie není možné zaslepit (logicky nemůžeme nahradit studenou vodu nebo dechové techniky za placebo, aniž by si toho participanti všimli), musíme uznat, že tato metoda (WHM) opravdu může přinést některé benefity. Přičemž paradoxně nejvíce důkazů máme pro dechová cvičení a meditaci a nejméně pro otužování, kde výsledky studií jsou velmi smíšené – podrobně tuto problematiku rozebíráme v našem novém e-booku. Obecně tato metoda, pokud je správně provedena a jsou minimalizována rizika (nepraktikovat dechová cvičení za jízdy v autě nebo ve vodě!), může mít v rámci zdravého životního stylu spoustu benefitů. Tyto benefity se však samozřejmě dají vysvětlit vědeckou cestou a často i překvapivě jednoduchými a naprosto fyziologickými procesy v našem těle. V našem civilizovaném světě pro většinu z nás může být tedy pozitivem občas vystoupit ze své komfortní zóny a posunout naše hranice! Potenciální benefity WHM nejlépe shrnuje tabulka, kterou jsme zpracovali na základě videa od kardiologa Rohina Francise:

 

 

Bohužel při hodnocení samotné postavy nekomformního Wima Hofa a jeho výroků musíme být mnohem více kritičtí. Ačkoliv „jeho“ metoda, která je založena na mnohem starších a lépe prozkoumaných praktikách, může mít prokázané benefity, které opravdu fungují (i) díky placebo efektu, je opravdu nešťastné, že v poslední době začíná stále více sklouzávat ze strmého svahu na pole ezoteriky a jeho extrémní výroky o léčbě rakoviny nebo Parkinsonovy choroby jsou jen ničím nepodložené a velmi nebezpečné spekulace (video s onkologickými pacienty opravdu není důkaz!). Jeho poslední zmíněné vystoupení na Colours of Ostrava již opravdu hraničí se spasitelským (mesiášským) komplexem, což je mylné přesvědčení jedince o tom, že je jako spasitel předurčen k tomu, aby zachránil ostatní a pomáhal ostatním lidem.14 Závěrem bychom chtěli citovat jednoho z výzkumníků, kteří studovali Wima Hofa a který o něm říká: „Jeho (Wima) vědecký slovník je v podstatě galimatyáš. S přesvědčením nesmyslně plete dohromady odborné pojmy a považuje je za nevyvratitelné důkazy.“ a dále také dodává: „Pokud budete praktikovat metodu Wima Hofa s dobrou dávkou selského rozumu (např. nebudete hyperventilovat před ponořením se do vody) a bez přehnaných očekávání, můžete tuto metodu s klidem vyzkoušet.“15

 

 

Problematiku otužování včetně veškerých benefitů, rizik a periodizace otužování rozebíráme velmi podrobně v našem novém E-booku:

 

 

Zdroje:

 1. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/fastest-half-marathon-barefoot-on-icesnow
 2. https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/bezec-otuzilec-svetovy-rekord-pulmaraton-mraz-bos.A210117_185739_jihlava-zpravy_indr
 3. https://www.wimhofmethod.com/breathing-exercises
 4. https://youtu.be/rlbIseil1TE
 5. https://www.csfd.cz/film/812070-goop-lab-s-gwyneth-paltrow/recenze/
 6. https://www.channelnewsasia.com/singapore/wim-hof-breathing-method-coroner-man-drown-2436121
 7. https://www.wimhofmethod.com/tummo-meditation
 8. https://medika.life/goop-and-gwyneth-paltrow-the-rise-of-the-celebrity-quack/
 9. https://www.wimhofmethod.com/practice-the-method
 10. VOSSELMAN, Maarten J., et al. Frequent extreme cold exposure and brown fat and cold-induced thermogenesis: a study in a monozygotic twin. PloS one, 2014, 9.7: e101653.
 11. MUZIK, Otto; REILLY, Kaice T.; DIWADKAR, Vaibhav A. “Brain over body”–A study on the willful regulation of autonomic function during cold exposure. NeuroImage, 2018, 172: 632-641.
 12. KOX, Matthijs, et al. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111.20: 7379-7384.
 13. BUIJZE, Geert A., et al. An add-on training program involving breathing exercises, cold exposure, and meditation attenuates inflammation and disease activity in axial spondyloarthritis–A proof of concept trial. PloS one, 2019, 14.12: e0225749.
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah_complex
 15. VAN MARKEN LICHTENBELT, Wouter. Who is the Iceman?. Temperature, 2017, 4.3: 202-205.

 

Další zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=D6EPuUdIC1E

https://sciencebasedmedicine.org/wim-hof-the-iceman/blank