Reakce na tvrzení doc. Matoulka o pořadu Tlouštíci

V průběhu jara jste mohli v televizi Prima sledovat nový pořad Tlouštíci, který byl o celkové změně životního stylu osob s nadváhou a obezitou směrem ke vhodnějším nutričním a pohybovým návykům. Proč jsme vůbec jako zastánci a propagátoři evidence-based přístupu v oblasti výživy a zdraví „kývli“ na nabídku účinkovat v televizní reality show? Již několik let se snažíme bojovat proti mýtům, extrémům a nesmyslům ve výživě na základě vědecky podložených informací. Přinášíme články a webináře na internetu a sociálních sítích, máme přednášky a kurzy o výživě pro veřejnost, sportovce, soukromé firmy, základní, střední i vysoké školy a v jednom projektu dokonce přednášíme o výživě pro učitelky základních škol. Dále se snažíme propagovat vědecky podložené informace pomocí naší knihy Moderní výživa i naší Česko-slovenské evidence-based konference o výživě. Tento pořad jsme ale vnímali jako obrovskou příležitost vysvětlit nejčastější mýty o výživě široké veřejnosti. Díky televizi jsme mohli vysvětlit mnohonásobně více lidem, než by se nám to kdy povedlo na internetu a všemi našimi ostatními aktivitami dohromady, že změna životního stylu, hubnutí a zdravá výživa není o extrémech, hladovění, neudržitelných dietách, „zázračných“ produktech na hubnutí, jarních detoxech ani o vyřazování různých přirozených látek z jídelníčku (např. sacharidů, lepku apod.), které jsou v médiích často označovány jako příčina tloustnutí.

 

Rádi bychom Vám všem poděkovali za krásné reakce, sledování i sdílení pořadu, moc si Vaší podpory vážíme. Samozřejmě se v reakci na pořad objevily i negativní reakce a kritiky, což je naprosto v pořádku. Televizní formát má své limity, ale už před rokem jsme se po důkladném uvážení rozhodli, že přínosy pořadu a možnost vysvětlit mýty ve výživě široké veřejnosti a naučit lidi zdravě jíst, vyvarovat se extrémům a mít udržitelný životní styl, výrazně převažují nad možnými negativy. Sami jsme měli z pořadu obrovskou radost a jeho výsledná podoba ještě předčila naše očekávání. Nekonal se žádný „bulvár“, nikde jsme nechytali obézní lidi „za špeky“ a nevyhazovali jim jídlo z ledničky, jako tomu bylo v minulosti v jiných pořadech. Proto nás o to více mrzí velmi podivná kritika a aktivity „z vlastních řad“. Možná jste si všimli, že již v průběhu vysílání a hlavně po skončení pořadu se v médiích začal na adresu pořadu a naší práce vyjadřovat tělovýchovný lékař doc. Matoulek. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, pokud by se jednalo o objektivní a konstruktivní kritiku, za kterou bychom byli vděční. Pokud ale doc. Matoulek říká o naší práci (nejen v médiích, ale i při výuce studentů na 1. lékařské fakultě UK v oboru Nutriční terapeut) nepravdivé věci, které se ani nevysílaly v televizi a ani se nikdy nestaly mimo kamery, musíme na tyto skutečnosti také reagovat veřejně. Zároveň máme důvodné podezření, že doc. Matoulek svými nedávnými aktivitami hrubě porušil zásady lékařské etiky při komunikaci s účastníky pořadu, což nejen poškozuje naše dobré jméno s možnou právní dohrou, ale je to zcela mimo věcnou odbornou diskuzi.

 

Článek v médiích s názvem „Tlouštíci opět nabírají, televizní hubnutí nabádá k nesmyslům.“: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/tloustici-hubnuti-obezita-marin-matoulek.A200519_085439_zdravi_jup

 

UPOZORNĚNÍ: tento článek není žádným oficiálním stanoviskem produkce pořadu Tlouštíci ani FTV Prima. Tento článek je odborným stanoviskem Ing. Lukáše Roubíka, prof. Vladimíra Teplana, Bc. Sandry Schmidové, trenéra Tomáše Bartoše a několika účastníků pořadu, se kterými chceme společně reagovat na nepravdivé informace o pořadu Tlouštíci, které zazněly v médiích od doc. Matoulka.

 

 

Níže si rozebereme jednotlivá tvrzení doc. Matoulka (vždy ohraničeno uvozovkami), která si následně uvedeme na pravou míru.

 

 

❌  „Hlavním problémem je, že tento typ reality show je vlastně hubnutí na objednávku zadavatele-sponzora a nerespektuje individuální rozdíly mezi klienty.“

 

Všichni účastníci pořadu Tlouštíci měli od nás vypracovaný individuální jídelníček vedoucí k dlouhodobé úpravě stravovacích návyků, který byl pro každého účastníka připraven absolutně na míru. A to jak z hlediska vhodného nastavení energie a živin (které navíc procházely i lékařskou kontrolu od prof. Teplana), tak i z hlediska individuálních požadavků, které respektovaly životní styl každého účastníka. Někteří účastníci tak měli vzhledem ke své práci v jídelníčku např. rozšířené tipy na studené obědy, další měli navíc speciální jídla jako druhé večeře či „předsnídaně“ anebo měli navíc speciální jídelníček i na noční směny. Samotný výživový plán každého účastníka se skládal z jídelníčku na 14 dní (zpravidla pro 5 jídel za den), které byly vyvážené tak, že se jednotlivé varianty jednotlivých chodů (snídaně, svačiny, obědy atd.) mohly mezi sebou libovolně zaměňovat. Každý účastník tak měl desítky variant jídelníčku pro daný den a mohl si jednoduše vybrat podle vlastní chuti či nákupu, jaké varianty pro jednotlivé chody zvolí.

 

Vedle toho výživový plán obsahoval i desítky stránek edukačních materiálů, které jsou pro dlouhodobou změnu nutričních návyků potřebné. Byly zde vysvětlené základní pojmy ve výživě, tipy na nákupy a výběr vhodnějších alternativ potravin i s ilustračními fotografiemi a mnoho tipů na nízkoenergetické zpestření a ochucení jídelníčku. Se všemi účastníky jsme průběžně komunikovali minimálně 1x týdně e-mailem či telefonicky a hodnotili zaslaný záznam jídelníčku (od některých nepřišel pokaždé). V žádném případě se tedy nejednalo o žádný rigidní jídelníček na jednu stránku, který by byl pro všechny stejný a nerespektoval rozdíly mezi klienty.

 

Tlouštíci / Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

 

 

❌  „Příliš kladli důraz na absolutní pokles hmotnosti a klienty hodnotili především podle toho, kolik kilogramů zhubli.“

 

Pane docente, sledoval jste vůbec stejný pořad? V každém jednom díle jsme totiž účastníkům i široké veřejnosti na kameru vysvětlovali, že hubnutí v žádném případě nesmí být o honbě za poklesem kilogramů, ale že je klíčové snižovat postupně množství tukové tkáně a udržovat či dokonce navyšovat množství svalové hmoty. Za účastníky jsme vyráželi s přístrojem na analýzu tělesného složení nejen do studia, ale i k nim do fitness centra nebo domů a při každém jednom měření jsme zmínili na kameru nejen vývoj hmotnosti, ale právě i vývoj tukové a svalové tkáně a tyto výsledky interpretovali. Dále jsme tuto skutečnost několikrát vysvětlovali i přímo na kameru, že není rozhodující absolutní pokles hmotnosti, ale vývoj tělesného složení. Nikdy jsme v pořadu nehodnotili účastníky především podle toho, kolik kilogramů zhubli. Dokonce jsme některé účastníky pořadu „brzdili“, když na sebe především na začátku byli v jídelníčku ještě přísnější a hubli až příliš rychle a nevhodně (na úkor svalové hmoty). Opakovaně jsme na kameru vysvětlovali, že to není dobře a proč.

 

 

❌  Redaktorka: „Mohou podle Tlouštíků hubnout i ti, co potřebují shodit jen pár kilo do plavek?“ Doc. Matoulek: „Ne. I kdyby zhubli, bude to pro ně nepřirozená změna, která velmi pravděpodobně skončí jojo efektem.“

 

Opravdu Vám přijde z jakéhokoliv úhlu pohledu korektní a správné v médiích tvrdit, že pořad, který nabádá veřejnost k dlouhodobé změně nutričních a pohybových návyků a varuje před extrémy, zázračnými produkty na hubnutí a neudržitelnými krátkodobými dietami, je pro veřejnost „nepřirozená změna, která velmi pravděpodobně skončí jojo efektem“? Uvědomujete si, že tento dotaz se netýkal klinické obezitologie a léčby morbidně obézních pacientů, ale týkal se běžných osob „co potřebují shodit jen pár kilo do plavek“? Co jiného než dlouhodobou změnu nutričních a pohybových návyků a omezení průmyslově zpracovaných potravin byste široké veřejnosti pro shození pár kilogramů doporučil Vy? Pevně věříme, že by to nebyla farmakoterapie, kterou zmiňujete hned v odpovědi před tím.

 

 

❌  „Pohyb, který trenéři v televizi doporučovali, nepochybně hubnoucí opakovaně poškozoval.“

 

Formát televizního pořadu má svoje limitace samozřejmě v tom, že každý trenér s každým účastníkem v místě bydliště sice pracoval 7-8 měsíců, dělal s ním vstupní diagnostiku, postupně přidával zátěž a třeba se i na kameru natočily hodiny a hodiny záznamů, kde daný trenér vysvětluje, co a proč s účastníkem dělá, ale do výsledného pořadu se třeba dostal jen 30 s sestřih z tréninku a 2 věty trenéra. Pan docent dále na svém webu zmiňuje, že „účastníci prováděli cviky s intenzitou hraničící s maximálním úsilím…za mohutného povzbuzování trenérů hraničící s pokusem poškodit zdraví“. Prosím Vás, pokud provádí účastník např. cvik leg-press s váhou pro 15 opakování, tak se v žádném případě nejedná o maximální intenzitu. Přijde mi naprosto logické, že pokud kamera zabírá celou sérii, která trvá třeba 45 sekund, tak produkce pořadu raději vloží do vysílání třeba jen segment posledních 3 opakování z konce série, kdy už dochází k mohutnému povzbuzování od trenéra, na účastníkovi je znát velká únava a technika provedení není už stejná jako u prvních 3 opakování.

 

Souhlasím s tím, že se v pořadu ze strany trenérů objevilo několik scén, o kterých můžeme diskutovat, ale většinou se jednalo o naprosto správné postupy, které ale mohly takto vystřižené izolovaně působit rozporuplně. 7 trenérů v pořadu bylo z různých měst a s licencemi z různých trenérských škol, nicméně je pro nás poučením, aby do případné druhé řady pořadu se tyto různé odlišnosti mezi trenéry sjednotily. Nicméně tvrdit, že se někdo z trenérů pokoušel poškodit účastníkům zdraví, je naprostý nesmysl a za celou dobu 8 měsíců natáčení se žádný účastník při tréninku s trenérem nezranil. Podívejme se, jaký na to má názor jeden ze trenérů, Tomáš Bartoš, který měl na starosti Kristýnu a Veroniku:

 

„Podle pana doktora byli lidé nabádáni k nevhodným pohybovým aktivitám. Pokud si někdo dělá reklamu veřejným vyjádřením, které je psané stylem „byl tady pořad a jen to lidem ubližuje, tak vám o tom jdu napsat článek a všem, kteří chtějí hubnout, pomoct.“ měl by si daný člověk ověřit fakta a nedělat ze svého vyjádření pouze reklamu. Asi každému je jasné, že věci v TV jsou sestříhané. Mě nikdo nekontaktoval s tím, aby se mě zeptal, co vše se dělalo pro vyhodnocení, přípravu tréninku apod. Když moje klientka začínala aktivitou v bazénu, měla zakázané nadměrné chození a dostala kvůli tomu stroj pro budování aerobní kapacity pomocí vršku těla a mnoho dalších věcí, které se do výsledného střihu už nedostaly. Ale to přece neznamená, že je kvůli tomu celá pohybová aktivita špatně zvolená? Tady nešlo o pár tréninků, ale o spolupráci trvající několik měsíců, kdy jsme se s oběma klientkami viděli na tréninku 2-4x týdně. Za takovou dobu se toho dá stihnout opravdu dost. Z TV samozřejmě nemůžete poznat, co se kdy natáčelo a kam se to střihem posunulo.

 

Aby toho nebylo málo, tak MUDr. Matoulek jako příklad „perfektního přístupu“ vybere díl a trenéra, na kterého se napsala největší kritika ze všech. To, že někomu přišlo fajn používat balanční pomůcky je známka obrovského problému ve fitness o tom, co si lidé myslí, že jsou dobré metody, a přitom celkově nechápu prospěšnost správně zvoleného silového tréninku. Pohyb je velmi důležitý a obecně pomáhá s jakoukoliv dietou z mnoha pohledů. A rád bych na závěr upozornil na jednu věc a to, že je obrovské množství sportujících lidí, kteří podle parametrů patří mezi obézní a mají třeba 140+ kg, ale pohybově, silově atd. jsou schopní se hýbat mnohdy lépe než „hubení“ lidé. Opět nevím o tom, že by pan doktor měl všechny podklady o minulosti, zdravotním stavu, aktuální situaci (práce, život, počet tréninků a aktivit) účastníků pořadu.“ Tomáš Bartoš, zakladatel https://barbargym.cz/

 

 

 

❌  „Myslím, že „tlouštíci“ jen poslouchali, co mají dělat, ale v průběhu pořadu se toho moc nenaučili. Změny musí být pozvolnější, aby si je osvojili, ale formát pořadu to pochopitelně nedovoluje.“

 

Je hezké, že si to myslíte, ale proč něco takového tvrdíte v médiích, aniž byste si ověřil základní informace o pořadu? Pořad Tlouštíci se natáčel 8 měsíců od 1. 7. 2019 do 29. 2. 2020. Všichni účastníci tak byli sledováni 7-8 měsíců (4 účastníci končili 8. 2., 4 končili 29. 2. a jedna nezačínala 1.7. ale až 15.7.). Follow-up 7-8 měsíců pochopitelně dovoluje změnu dlouhodobých návyků na výživu a pohybové aktivity a pořad Tlouštíci je ve skutečnosti jeden z vůbec nejdelších televizních pořadů o hubnutí, jiné pořady, které usilují o rychlý pokles hmotnosti, se zpravidla natáčejí 3-4 měsíce.

 

Pokud navíc tvrdíte, že se účastníci v průběhu pořadu „toho moc nenaučili“, nechme reagovat samotné účastníky:

 

Tlouštíci / Mirek Tesař - Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci
Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

Mirek Tesař
(v pořadu zhubl 35 kg během 7 měsíců a 1 týdne):

 

„Vůbec se mi nelíbí v médiích číst, že nějaký docent, se kterým jsem se nikdy neviděl, o nás tvrdí, že jsme se v pořadu nic nenaučili. Mně v pořadu zachránili život, protože sám bych si s touhle váhou nikdy neporadil. Před tím jsem sám zkoušel různé diety několikrát a nedopadlo to dobře, akorát jsem byl doma nervní.

Teď to bylo úplně jiné a celý pořad jsem nebral jako dietu, ale jako celkovou změnu životního stylu. Zhubl jsem za necelých 8 měsíců 35 kg a stále nejsem spokojený s mírami, které mám teď, a můj cíl je ten, aby mi váha ukázala první číslo jiné než jednička. Jedna z věcí, kterou mi účast v pořadu dala, je ta, že opravdu sleduji při nákupu složení jídla. Měl jsem nastavenou nějakou laťku, přes kterou, co se týče tuku a cukru nesmím jít, a toho se držím doteď. Další překvapení pro mě byla právě důležitost jídla při hubnutí, před tím jsem si myslel, že role jídla a pohybu je tak padesát na padesát, ale ono je to fakt ve skutečnosti cca osmdesát na dvacet, takže jsem díky pořadu opravdu zjistil, že nedostatky v jídle nepřecvičím. Jsem teď spokojený, pořad mi změnil život a mrzí mě, že jsem si některé dobré rady od odborníků nevzal více k srdci už v průběhu pořadu, protože by ty výsledky mohly být ještě lepší.“

 

 

Tlouštíci / Markéta Beszédesová - Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci
Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

Markéta Beszédesová
(v pořadu zhubla 25 kg během 8 měsíců):

 

„Přihlásit se do pořadu bylo to nejlepší rozhodnutí. Naučila jsem se zajímat se opět o sebe a mít radost ze života. Výživový plán používám doteď, naučila jsem se správně stravovat, naučila tomu i děti a budoucího manžela. Dokonce si jídla fotím, baví mě vaření, nové recepty a jsem inspirací i pro ostatní, kteří mi píšou, fandí mi a podporují na mé cestě. Vím, že změna u mě už je na celý život, i když začátky nebyly jednoduché. Už žádné diety a hladovění. Jsem plná energie a nemám hlad. Co se týká cvičení, našla jsem si to, co mě baví, kolo, procházky, fitko. Díky pořadu jsem si na pohyb zvykla a stal se součástí mého života. Partner začal cvičit také intenzivněji, takže se podporujeme navzájem. Kila jdou dolů a já se těším až váha ukáže dalších minus 20. Nikdy nepřestanu být vděčná za šanci na nový začátek. Ze srdce děkuji.“

 

 

Gabriela Malačková
(v pořadu zhubla 25 kg za 8 měsíců):

 

„Chtěla bych tímto poděkovat za úžasných osm měsíců mého života a za šanci, která mi byla dána. Moc si této šance vážím, protože nebýt ji, nikdy bych se nedokázala změnit. Celý tým, který mně ke změně životního stylu vedl, byl naprosto úžasný. Byla jsem vedena správným směrem, byla jsem motivována, podporována, povzbuzovaná jít dále, věřit si. Bez toho všeho a bez těchto lidí, jako je Lukáš, Sandra, koučka Janička, lékaři, trenér, celý natáčecí tým, rodina … bez nich bych se nikdy nedokázala změnit. Až s nimi jsem dokázala změnit své myšlení, své hodně špatné stravovací návyky, začala jsem jíst zdravě, učila se nakupovat zdravé potraviny, začala jsem cvičit. A vše šlo u mě kupodivu lehce, bez trápení, bez jakéhokoliv fňukání, ani jednou jsem neměla po celou dobu chuť s touto velkou změnou praštit. Naopak. Byla jsem z nové změny nadšená, těšila jsem se na každý nový den, na každé další cvičení, na zkoušení nových a nových receptů. Vše mně udělalo nesmírně šťastnou a nejenom mně. Šťastná je teď i má rodina, maminka, manžel, děti. I jejich podpora byla úžasná a jsem za to vše moc vděčná. Nyní uteklo od posledního natáčení pár měsíců a já jdu stále svou cestou. Tou cestou, která je správná a kterou mě naučili. A já jim všem chci ještě jednou moc a z celého srdíčka poděkovat. Ač už neběží natáčení a nejsme spolu denně v kontaktu, tak vím, že tam někde všichni jsou a vždy se na ně můžu obrátit. Děkuji všem.“

 

 

 

❌  „Někteří již přibírají a po mých kritických komentářích na stránkách www.obesitynews.cz naše centrum sami kontaktovali, což mně upřímně udělalo radost.“

 

Pojďme k nejzásadnějšímu bodu, podle kterého se jmenoval i celý článek na iDnes, že „tlouštíci opět nabírají“. Nevím, zdali panu docentovi udělá stejnou upřímnou radost, když se nyní veřejnost dozví o tom, co se ve skutečnosti stalo a jak on v této věci postupoval.

 

Pan docent je skutečně nyní v kontaktu se 2 účastníky pořadu. Je v kontaktu s Kristýnou (na začátku pořadu 206 kg), což ale není tak velké překvapení vzhledem k tomu, že je Kristýna již několik let pacientkou jeho kliniky. Nemá smysl rozebírat spekulace, proč jí účast v pořadu nerozmluvil, ale uvádím to zde z toho důvodu, abyste chápali, proč pan docent použil množné číslo, jinak totiž už bude řeč jen o Otovi, který ho opravdu kontaktoval sám. Podívejte se ale, jak k tomu došlo.

 

Pan docent na své FB stránce Obesity news začal každý týden zveřejňovat své „kritické komentáře“ k dané epizodě, které hned po odvysílání 1. epizody pořadu nazval „Tlouštíci – pořad, podle kterého raději nehubněte.“ Ve druhém kritickém komentáři o dílu s Otou napsal: Ze své praxe bych s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatoval, že Ota má těžký syndrom spánkové apnoe se všemi důsledky, které s sebou nese.“ Jinými slovy, pan docent diagnostikoval pacienta jiného lékaře na dálku prostřednictvím televize a zveřejnil o tom článek. Ten si přečetla maminka Oty Musila, kterou to vylekalo a donutila Otu panu docentovi skutečně zavolat. Podle informací, které mi Ota sám řekl, mu pan docent hned v prvním telefonu (znovu zdůrazňuji, že bez jakékoliv předchozí osobní návštěvy či posouzení jeho výsledků) prý řekl, že „zhubl špatně a příliš rychle, že je nyní ještě ve větším ohrožení života než na začátku pořadu a že trpí syndromem spánkové apnoe podle výrazu jeho tváře v televizi.“ Pan docent prý zmínil i to, že u něj hubne řada celebrit a pozval Otu na vyšetření k sobě na kliniku.

 

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že všichni účastníci pořadu prošli na začátku komplexním lékařským vyšetřením a jejich zdravotní stav byl celou dobu 8 měsíců natáčení pod kontrolou profesora interní medicíny prof. MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc. Když tímto argumentoval Ota, pan docent mu údajně do telefonu odpověděl, že „prof. Teplan rozumí hlavně ledvinám“. Jinými slovy, pan docent diagnostikoval skrze televizi „s pravděpodobností hraničící s jistotou“ pacienta jiného lékaře, do telefonu Otu jako řidiče autobusu vystrašil se slovy o přímém ohrožení života a náznaky, že ho lékař v pořadu nebyl schopen správně vyšetřit, a pozval si Otu k sobě na kliniku. Jak to vlastně dopadlo? Ota od pana docenta prý dostal přístroj na domácí monitoring spánkové apnoe, který onen „těžký syndrom spánkové apnoe“ nepotvrdil. A víte, co mi řekl Ota do telefonu, když jsme si naposledy volali minulý pátek? „Pan docent mě navádí do bariatrické operace, že by to pro mě bylo nejlepší řešení, ale to já odmítám.“

 

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

 

Nezlobte se na mě, ale tohle je naprosto neprofesionální a nepřípustné jednání, které hraničí se zásadami lékařské etiky. Samozřejmě, že bariatrické operace mají své důležité místo při léčbě vyšších stupňů obezity. Vím to, protože jsem o tom psal diplomovou práci a dostal za to i cenu Josefa Hlávky. Nicméně bariatrické operace by se měly indikovat až v momentě, kdy režimová opatření selžou. Ota díky režimovým opatřením zhubl během 7 měsíců a 1 týdne 43 kg. A pan docent neváhá Otu přesvědčovat o tom, že zhubl špatně a že režimová opatření byla nastavená špatně, a přitom ho sám údajně navádí k bariatrické operaci. A ještě o naší práci v médiích říká, že my jsme „účastníky toho moc nenaučili“ a sám prý přemlouvá 34letého člověka, kde režimová opatření fungovala, k bariatrické operaci. Je pravda, že Ota během jara skutečně začal nabírat. Nejprve po skončení natáčení (Ota končil 8. 2. 2020) zhubl postupně dalších 5 kg, ale následně během dubna a května přibral více než 10 kg. Je otázkou, zdali to bylo způsobené tím, že jako řidič zájezdového autobusu přišel kvůli koronaviru o práci a nemohl pokračovat v nových návycích na pohyb kvůli uzavření fitness center anebo jinými faktory, a nakolik k tomuto výkyvu přispělo to, že ho jiný docent přesvědčoval o tom, že zhubl špatně, je v ohrožení života a režimová opatření byla nastavená nevhodně atd. Podívejme se, co si o celé této situaci myslí prof. Teplan:

 

„Obezita je komplexní metabolické onemocnění, které vždy vyžaduje individuální zhodnocení a posouzení dalšího léčebného postupu u každého pacienta. Je více cest k jednomu cíli a tím je redukce tělesného tuku ideálně spojena s posílením svalové hmoty. U mladších jedinců dosud často pouze s laboratorními problémy, u kterých při pokračování obezity lze počítat v brzké době s dramatickým zhoršením obtíží, je velmi výhodné spojit profesionálně připravený dietní režim s opět profesionálně vedenou a cíleně modifikovanou pohybovou aktivitou. Nejenom tak ubyde tuk, ale dojde i k formování tělesné postavy. Samozřejmě, že i zde je nutné postupovat maximálně lékařsky odpovědně a klienty pravidelně kontrolovat (před vstupem-průběžně-na závěr), aby bylo vyloučeno zdravotní poškození.

 

Přesně tak bylo postupováno v časosběrném pořadu Tlouštíci televize Prima. Výběr pacientů byl proveden tak, aby byli zastoupeni mladší jedinci s výraznou obezitou s rozlišným profesním zastoupením. Postupovali jsme dle britského opakovaně ověřeného modelu spolupráce s praktickými lékaři v místě bydliště, kteří se spolupodíleli ve všech fázích sledování. Podmínkou zařazení klientů byla aktivní spolupráce v předem projednaném programu. Všichni pacienti prošli podrobnou vstupní lékařskou kontrolou s laboratorními výsledky a výsledky vyšetření byly dle potřeby doplněny (ortopedie, gynekologie, alergologie atd.) při kontrole kvalifikovaným internistou a nutricionistou. Až poté byl povolen vstup do pořadu. Zdravotní stav všech zúčastněných byl pravidelně kontrolován při vstupu-uprostřed studie-na výstupu s přesně definovaným zhodnocením jak pro řešitelský tým, tak pro informaci ev. léčebná opatření účastníků. Můžeme proto zodpovědně prohlásit, že byla zcela jednoznačně zajištěna zdravotní péče v plném rozsahu.

 

Proto považujeme přinejmenším za nezvyklé a nekolegiální zpochybňovat naše postupy na základě televizního sestřihu promítaného v jednotlivých dílech a dovozovat z toho diagnostické pochybení. Příkladem je Ota Musil, kterému bylo voláno, aby se urgentně dostavil, že má těžký syndrom spánkové apnoe, který ho bezprostředně ohrožuje. Tento nález se nejenom klinicky, ale ani laboratorně nepotvrdil, a navíc Ota jako řidič z povolání musel absolvovat opakované lékařské kontroly, kde o tomto stavu nebyla ani zmínka. Tak jako celý svět i dnešní medicína je založena na hledání nových cest dříve zdánlivě nemožných (např. podávání léků blokujících zpětnou resorpci glukózy v ledvinných kanálcích tzv. inhibitorů SGLT2 s výsledkem záplavy cukru v moči s cílem snížit glykemii). Jediným kritériem je proto úspěšný a bezpečný léčebný postup, neboli klinická praxe je kritériem pravdy. Proto byly opuštěny velitelské mentorské způsoby řízení z centra a byly v klinické medicíně nahrazeny tzv. doporučenými (tedy nikoliv povinnými) postupy se stupněm závažnosti a-d, kdy většinově jde o stupeň c či d. Už z tohoto aspektu považujeme námi zvolený postup ovlivnění obezity dietou a zvýšenou fyzickou aktivitou za velmi přínosný, především pro jinak dosud zdravé jedince. A praktické pozitivní zkušenosti u většiny účastníků (6 z 8) to jenom potvrdily. I proto je vítaná širší diskuze, ale ne mentorské hledání chyb bez důkazů.“

 

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. – profesor vnitřního lékařství UK, atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., z nefrologie a z metabolismu a výživy, dlouhodobá profilace na metabolismus a výživu včetně obezitologie (IKEM,Iscare), dlouholetý člen výboru SKVIMP ČLS JEP a ESPEN.

 

 

 

Závěr

 

Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci
Zdroj fotografie: iprima.cz/tlouštíci

Abychom celý článek shrnuli, máme velkou radost, že jsme mohli jako odborníci na výživu vystoupit v pořadu Tlouštíci FTV Prima, protože jsme měli skvělou příležitost bojovat v oblasti výživy a hubnutí proti extrémům, neudržitelným dietám, zázračným produktům a dalším nesmyslům pomocí vědecky podložených informací o výživě a dlouhodobých nutričních a pohybových návyků. Zároveň jsme několika lidem změnili život, 6 z 8 účastníků pořadu mělo výborné výsledky (zhubli 25-43 kg během 7-8 měsíců) a tisíce diváků účastníci pořadu motivovali k tomu začít také se zdravějším životním stylem. Určitě souhlasíme s tím, že rozhodující bude až dlouhodobá udržitelnost dosažených výsledků, která se ukáže třeba až za 5 let, nicméně my jsme v tomto směru udělali vše potřebné, účastníci nedrželi žádné drastické nárazové diety, ale v pořadu byl prostor v průběhu 8 měsíců jejich návyky od základu měnit. Pořad Tlouštíci totiž nebyl žádný závod o tom, kdo zhubne více kilogramů za kratší čas, ale byla to edukace účastníků i veřejnosti, jakým způsobem začít se zdravějším životním stylem pomocí vhodnějších dlouhodobých návyků na výživu a pohyb a díky tomu mít dlouhodobě udržitelné výsledky.

 

Rádi bychom na úplný závěr ale také zdůraznili, že nás nutnost napsat celý tento článek mrzí, protože dosud jsme se všemi silami snažili spojovat odborníky vyznávající evidence-based přístup k výživě a bojovat proti různým šarlatánům a „guru“. Znovu připomeňme, že se v žádném případě nebráníme diskusi a konstruktivní kritice a už nyní se plánujeme pro případnou 2. řadu pořadu v některých věcech poučit a udělat je lépe (např. vyobrazení pohybových aktivit a koordinace trenérů). Aktivity pana docenta Matoulka v médiích či v zákulisí při komunikaci s účastníkem pořadu (diagnostika přes televizi a strašení po telefonu) však považujeme za nedůstojné kreditu vědecké a odborné diskuze. Vzhledem k tomu, že v médiích i v jeho článcích byl pokaždé odkaz na jeho webovou stránku a jeho knihu, nemůžeme se zbavit dojmu, že spíše než o konstruktivní kritiku může jít o střet zájmů a snahu zviditelnit se na obrovském úspěchu pořadu Tlouštíci.

 

 

Ing. Bc. Lukáš Roubík

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Bc. Sandra Schmidová

Tomáš Bartoš

Tags:


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank