Přelomová léčba obezity?

Již několik let v medicíně používáme léky, které jsou nazývány jako inkretinová analoga. Jak už název napovídá, tyto léky působí v našem těle podobně jako endogenní hormony inkretiny, které regulují náš metabolismus. Mezi tyto hormony patří sloučeniny označované jako GLP-1 a GIP, které jsou vylučovány v reakci na příjem živin a mají v našem těle velmi komplexní účinky – můžeme zmínit například stimulaci vylučování inzulinu a tím i snížení hladiny glykémie, zpomalení vyprazdňování žaludku, vliv na potlačení hladu a dokonce působí i na tukovou tkáň, kosti a kardiovaskulární systém. Z těchto důvodů můžeme jejich efektu využít v terapii diabetu, ale i obezity, přičemž se ukazuje, že účinky této farmakologické léčby jsou velmi signifikantní a jsou dokonce srovnatelné s bariatrickou chirurgií!

 

Jedním z těch nejnověji schválených léčiv, který byl tento měsíc (květen 2022) povolen v USA pro použití v medicíně, je lék s názvem tirzepatide.1 Tirzepatide patří do nové třídy duálních agonistů  hormonů GLP-1 a GIP a má velmi významné účinky v oblasti léčby diabetu 2. typu, kde dokáže zlepšit funkci β-buněk pankreatu, inzulinovou senzitivitu a upravit sekreci glukagonu.2,3

 

 

Co je však významným „vedlejším“ efektem léčby tirzepatidem, je enormní úbytek tělesné hmotnosti! Ve třetí fázi klinických testů tohoto léku totiž participanti, kteří dostávali nejvyšší dávku (15 mg) tirzepatidu jednou týdně v podobě subkutánních injekcí, dokázali za 72 týdnů v průměru redukovat neuvěřitelných 24 kg hmotnosti!4

 

 

Výsledky této studie, která byla provedena na více než 2500 participantech:

 

  • participanti v průměru redukovali 15 % (při dávce 5 mg), 19,5 % (10 mg), 20,9 % (15 mg) tělesné hmotnosti, v placebo skupině pouze 3,1 %
  • procento účastníků, kteří dosáhli redukce více než 20 % hmotnosti: 30 % (5 mg), 50 % (10 mg), 57 % (15 mg), 3,1 % (placebo skupina)

 

Dobrou zprávou je, že se zdá, že bezpečnostní profil tirzepatidu a tolerance pacientů je srovnatelná s ostatními léky založenými na účinku inkretinů, které jsou schváleny pro léčbu obezity. Nejčastější nežádoucí účinky se vztahují zejména na trávicí systém a projevují se jako nausea, průjem, zvracení nebo zácpa. Stejně jako u jiných inkretinových analog (např. semaglutidu) je možné, že nežádoucí účinky léčby mohou být minimalizovány postupným zvyšováním dávky tirzepatidu.

 

 

 

„Tirzepatide je prvním zkoumaným léčivem, které bylo schopné v průměru redukovat více než 20 % hmotnosti ve 3. fázi klinických testů, což podporuje naši důvěru v potenciál tohoto léku, který může pomoci pacientům s obezitou.“

– Jeff Emmick, MD, Ph.D.

 

 

 

*mírně se liší číselné údaje (udávané v procentech) v grafických materiálech a nejnovějších textových materiálech výrobce léku

 

 

 

Zdravý životní styl, režimová opatření, případně i psychologické a behaviorální intervence stále hrají prim v terapii tak komplexního onemocnění jakým je obezita, nicméně farmakoterapie může velmi výrazně pomoci v léčbě obezity u pacientů, u kterých všechny předchozí intervence selhaly. Tím, že lidé s obezitou redukují svoji hmotnost, velmi výrazně sníží i rizika dalších metabolických komplikací a dokonce jsou schopni dosáhnout i remise diabetu či prodloužení svého života.

 

 

 

Zdroje:

 

  1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-novel-dual-targeted-treatment-type-2-diabetes
  2. HEISE, Tim, et al. Effects of subcutaneous tirzepatide versus placebo or semaglutide on pancreatic islet function and insulin sensitivity in adults with type 2 diabetes: a multicentre, randomised, double-blind, parallel-arm, phase 1 clinical trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2022.
  3. FRÍAS, Juan P., et al. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 2021, 385.6: 503-515.
  4. https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-tirzepatide-delivered-225-weight-loss-adults-obesity-or


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank