Blokují opalovací krémy produkci vitamínu D?

S tím, jak se blíží léto a začíná přibývat teplých a slunečných dnů, jsme se rozhodli zpracovat jedno velmi aktuální téma, na které často slýcháme protichůdné odpovědi. Běžně se totiž můžeme setkat s tvrzením, že použití opalovacích krémů blokuje tvorbu vitaminu D, což některé osoby může odradit od jejich používání a vést ke všem rizikům, která jsou s nadměrnou expozicí slunečního záření spojena. Jak je to tedy v otázce blokace tvorby vitaminu D doopravdy dle současného vědeckého poznání?

 

 

EFEKTY VITAMINU D V NAŠEM ORGANISMU

 

Vitamin D je pro nás esenciální a někteří ho dokonce díky jeho velmi potentním a širokým efektům považují spíše za prohormon. V našem organismu plní vitamin D mnoho funkcí a mezi ty nejznámější patří zvýšení absorpce vápníku a podpora mineralizace kostí. Mezi další potenciální účinky tohoto vitaminu patří zlepšení kognitivních funkcí, imunity, spánku a dokonce i možný vliv na snížení rizika rakoviny, srdečních onemocnění nebo diabetu při optimalizaci jeho hladiny v těle.1,2

 

Mezi způsoby, jak můžeme zvýšit hladinu vitaminu D v našem organismu, patří jeho příjem v potravě nebo suplementech a syntéza vitaminu v našem těle za pomoci slunečního záření. Problémem však je to, že reálný příjem vitaminu D v potravě je relativně nízký a tak je optimální kombinovat jeho příjem v potravě, kde se ve zvýšené míře nachází např. ve vejcích nebo tučných rybách a fortifikovaných výrobcích, s přirozenou a rozumnou expozicí slunečnímu záření. I přesto se však ukazuje, že většina populace v našich zeměpisných šířkách může trpět jeho deficitem a tento deficit může být ještě více zvýrazněný především v zimních měsících. Možná si teď tedy říkáte, proč ještě snižovat jeho tvorbu používáním opalovacích krémů?

 

 

OPALOVACÍ KRÉMY A SYNTÉZA VITAMINU D

 

Když se podíváme na studie, které se touto problematikou zabývaly, zjistíme, že v laboratorních i reálných podmínkách při použití opalovacích krémů teoreticky může ke snížení produkce vitaminu D docházet. Toto snížení je nejvíce zřejmé, pokud opalovací krém používáme opravdu správně – tedy nanášíme ho v pravidelných intervalech v dostatečném množství, důkladně ho rozetřeme na pokožku, která je vystavena slunci, a použijeme dostatečný ochranný faktor (SPF).3,4 K tomuto snížení syntézy může dojít z toho důvodu, že pro tvorbu vitaminu D potřebujeme právě UVB záření, které mají za cíl opalovací krémy blokovat.

 

Na druhé straně se však ukazuje, že snížení syntézy vitaminu D při použití opalovacích krémů je pouze minimální, respektive se zdá, že nemáme spolehlivé důkazy o tom, že by použití opalovacích krémů mohlo v reálných podmínkách vést k deficitu vitaminu D.5 Tuto skutečnost můžeme vysvětlit 3 pravděpodobnými mechanismy:

 

1. Většina populace nepoužívá opalovací krémy správně – používají např. špatné typy opalovacích krémů nebo jejich nedostatečné množství, případně používají nízký ochranný faktor nebo neaplikují krémy s dostatečnou frekvencí.

 

2. I když opalovací krémy používáme správně, vždy existuje určitá část UVB záření, která pronikne až k pokožce a díky tomu, že je potřeba jen relativně nízká expozice slunečnímu záření, spustí se tvorba vitaminu D. Opalovací krém v případě správného použití s ochranným faktorem SPF 50+ zachytí cca 98 % UVB záření, SPF 30 kolem 96,7 %, nikdy však nedojde ke 100% účinnosti a jednotky procent UVB záření tedy vždy pronikají až k pokožce.6

 

3. Tím, že k použití opalovacích krémů dochází obvykle cíleně pouze při slunění a díky tomu, že slunci se většina z nás vystavuje i mimo tuto dobu, není narušena tvorba vitaminu D. Ve skutečnosti totiž stačí relativně nízká expozice UVB záření, která již vede k dostatečným dávkám vitaminu D – udává se, že vystavení pokožky rukou a obličeje na zhruba 5-30 min* alespoň 3x týdně v letních měsících kolem poledne způsobuje optimální tvorbu vitaminu D pro většinu z nás.

 

 

ZÁVĚR

 

Jak jsme si vysvětlili výše, z důvodu potlačení přirozené syntézy vitaminu D se není třeba krémů na opalování přehnaně obávat, protože jejich efekt je pouze minimální a jejich benefity velmi převažují nad neopodstatněným strachem z nedostatečné tvorby vitaminu D. Pokud vám tedy jde o zdravý životní styl, je třeba najít určitou rovnováhu a pro většinu populace je optimální kombinovat příjem vitaminu D z potravy s dostatečnou (ale rozumnou) expozicí pokožky na slunci, případně i se suplementací vitaminu D v zimních měsících. Pamatujte si, že ani s opalováním (s krémem nebo bez) bychom to neměli přehánět, protože jeho přemíra a především spálení kůže je asociováno s vyšším rizikem rakoviny kůže.7,8 Navíc také při dlouhodobém pobytu na slunci dochází k inaktivaci vitaminu D v kůži, což je vlastně obranný mechanismus, který chrání naše tělo  před předávkováním vitaminem D.9 V tomto případě tedy opět zlatá střední cesta bude ideální.

 

* Je relativně těžké odhadnout dostatečnou expozici slunečnímu záření pro optimální tvorbu vitaminu D, protože záleží samozřejmě na více faktorech. Mezi ty základní faktory patří tzv. UV index, který nám dává informaci o intenzitě UV záření a také barva, respektive fototyp naší kůže, který můžeme vyjádřit na Fitzpatrickově škále (1-6). Obecně lidé s tmavším typem pleti potřebují vyšší čas strávený na slunci pro optimální hladinu vitaminu D.10 Stejně tak u seniorů může být přirozená syntéza vitaminu D snížena a je třeba zvážit i suplementaci.11

 

Pro celkem přesný výpočet optimální expozice UV záření dle fototypu a okolních podmínek existují také veřejně dostupné nástroje – např. kalkulačka od Norského institutu pro výzkum klimatu (NILU):

 

https://fastrt.nilu.no/VitD-ez_quartMEDandMED_v2.html

 

 

Zdroje:

 

 1. GRANT, William B.; HOLICK, Michael F. Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. Altern Med Rev, 2005, 10.2: 94-111.
 2. HOLICK, Michael F. Vitamin D and sunlight: strategies for cancer prevention and other health benefits. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2008, 3.5: 1548-1554.
 3. FAURSCHOU, A., et al. The relation between sunscreen layer thickness and vitamin D production after ultraviolet B exposure: a randomized clinical trial. British Journal of Dermatology, 2012, 167.2: 391-395.
 4. GRIGALAVICIUS, Mantas; IANI, Vladimir; JUZENIENE, Asta. Layer thickness of SPF 30 sunscreen and formation of pre-vitamin D. Anticancer research, 2016, 36.3: 1409-1415.
 5. NEALE, Rachel E., et al. The effect of sunscreen on vitamin D: a review. British Journal of Dermatology, 2019, 181.5: 907-915.
 6. What does the SPF rating really mean? – Curious. Australian Academy of Science [online]. Copyright ©]. Dostupné z: https://www.science.org.au/curious/people-medicine/what-does-spf-rating-really-mean
 7. GUERRA, Karla C.; URBAN, Katelyn; CRANE, Jonathan S. Sunburn. StatPearls [Internet], 2021.
 8. BOWERS, Jennifer M., et al. Sun exposure, tanning behaviors, and sunburn: examining activities associated with harmful ultraviolet radiation exposures in college students. The Journal of Primary Prevention, 2021, 42.5: 425-440.
 9. WEBB, A. R.; DECOSTA, B. R.; HOLICK, M. F. Sunlight regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1989, 68.5: 882-887.
 10. WEBB, Ann R., et al. Colour counts: sunlight and skin type as drivers of vitamin D deficiency at UK latitudes. Nutrients, 2018, 10.4: 457.
 11. BOUCHER, Barbara J. The problems of vitamin d insufficiency in older people. Aging and disease, 2012, 3.4: 313.


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank