Studie: low-fat vs. low-carb

blankObezita patří k největším problémům 21. století v medicíně a dokonce i Světová zdravotnická organizace ji zařadila mezi 10 největších rizik pro světovou populaci pro rok 2019🆘. Výskyt obezity a přidružených komplikací v populaci stále stoupá ⬆️ a není proto divu, že i vědecké studie se v poslední době stále více zaměřují na tento palčivý problém.

🧐
Mezi jedno z nejvíce diskutovaných témat v oblasti hubnutí patří low-carb (LC) a low-fat diety (LF), respektive jejich vliv na úbytek hmotnosti. I když se ukazuje, že rozdíly v úbytku hmotnosti jsou z dlouhodobého hlediska mezi LF a LC zanedbatelné, několik recentních studií poukázalo také na důležitost personalizace těchto diet. Například jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) v genech PPARG, ADRB2 a FABP2 ovlivňují tukový a sacharidový metabolismus, respektive udávájí, jak dobře bude daný jedinec reagovat na nízkosacharidovou nebo naopak nízkotučnou dietu. Stejně tak některé studie v minulosti zjistily, že jedinci s inzulinovou rezistencí mohou více benefitovat z LC stravy, avšak tyto studie byly limitovány nízkým počtem participantů a post hoc analýzou výsledků.

👉
Individuálními rozdíly v reakci na LF a LC dietu se zabývala i RCT studie DIETFITS z minulého roku. Jako jedna z mála dokonce testovala, jestli inzulinová sekrece nebo výše zmíněné polymorfismy mohou ovlivnit individuální účinnost diet.

 

DESIGN STUDIE 🎓

✅ 609 participantů (z toho 481 dokončilo)
✅ věk 18 – 50 let
✅ BMI 28 – 40
✅ follow-up 12 měsíců
✅ 2 paralelní skupiny s odlišným příjmem makroživin (jedna skupina “healthy” LF, druhá “healthy” LC)
✅ celkový energetický příjem byl mezi skupinami vyrovnaný, deficit kolem 500 – 600 kcal za den
✅ 244 participantů s low-fat genotypem (tzn. teoreticky lépe reagujícím na nižší příjem tuků), 180 participantů s low-carb genotypem

 

VÝSLEDKY ⬇️

✅ úbytek váhy byl po 12 měsících mezi oběma skupinami srovnatelný, LF skupina zhubla v průměru 5,3 kg a LC skupina 6 kg
✅ vliv výše zmíněných polymorfismů na vyšší úbytek hmotnosti se také nepotvrdil, respektive výsledky nebyly statisticky signifikantní
✅ stejně tak studie nenašla spojitost mezi bazální sekrecí inzulinu a vyšší ztrátou hmotnosti

 

ZÁVĚR ❗️

Studie trvající jeden rok nezjistila signifikantní rozdíly v úbytku hmotnosti mezi nízkotučnou a nízkosacharidovou dietou. Vliv lidského genotypu (konkrétně tří známých polymorfismů) na hubnutí se také dostatečně nepotvrdil a ani bazální sekrece inzulinu nijak nesouvisela s výsledným úbytkem hmotnosti. Tato studie potvrzuje stávající evidenci, že rozdíly v úbytku hmotnosti mezi dvěma nejčastějšími dietními přístupy jsou zanedbatelné a navíc přidává evidenci, že bazální sekrece inzulinu či některé polymorfismy mají na ztrátu hmotnosti jen marginální efekt.

 
 

čtěte celou studii
 
zdroj:
Gardner CD, Trepanowski JF, Del Gobbo LC, et al. Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion: The DIETFITS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(7):667–679. doi:10.1001/jama.2018.0245

Tags:


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank