L-KARNITIN a poškození srdce?

Již asi většina z Vás, co nás déle sleduje, ví, že suplementace L-karnitinem nevede ke zvýšenému spalování tělesného tuku – tato teorie byla vyvrácena již v 90. letech minulého století.

 

Nicméně L-karnitin může mít v našem organismu jiné benefity. Ukazuje se, že jeho chronická několikaměsíční suplementace v kombinaci se sacharidy (usnadňují transport) může pozitivně ovlivnit tělesnou kompozici, zvýšit toleranci k fyzickému tréninku a dokonce i podpořit kognitivní funkce u seniorů. Dále také L-karnitin díky jeho antioxidačním aktivitám zřejmě pomáhá snížit svalové poškození po tréninku a urychluje tak regeneraci. Některé studie také poukázaly na schopnost karnitinu zvyšovat motilitu spermií.

 

Na druhé straně se však ukazuje, že dlouhodobá suplementace L-karnitinem může mít i svá rizika. L-karnitin totiž zvyšuje plazmatickou hladinu TMAO (trimethylaminoxid), který je často spojován s proaterogenními efekty a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Např. studie z roku 2019 zjistila, že tříměsíční orální suplementace karnitinem zvýšila hladinu TMAO u zdravých žen až 10x (Samulak et al, 2019). K dalšímu potvrzení potenciálně negativního vlivu TMAO a konkrétně i L-karnitinu na zdraví naší oběhové soustavy je však potřeba více studií.

 

Pokud Vás téma efektivní suplementace zajímá více, doporučujeme si přečíst náš nový komplexní e-book Suplementuj efektivně, kde rozebíráme suplementy do těch největších podrobností dle vědecky podložených informací.

 

 

Zdroje:

 

 1. SAWICKA, Angelika K.; RENZI, Gianluca; OLEK, Robert A. The bright and the dark sides of L-carnitine supplementation: a systematic review. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2020, 17.1: 1-10.

   

 2. Heinonen, Olli J. „Carnitine and physical exercise.“ Sports Medicine 22.2 (1996): 109-132. Villani

   

 3. Rudolph G., et al. „L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women.“ International journal of sport nutrition and exercise metabolism 10.2 (2000): 199-207.

   

 4. LENZI, Andrea, et al. A placebo-controlled double-blind randomized trial of the use of combined l-carnitine and l-acetyl-carnitine treatment in men with asthenozoospermia. Fertility and sterility, 2004, 81.6: 1578-1584.

   

 5. FIELDING, Roger, et al. L-carnitine supplementation in recovery after exercise. Nutrients, 2018, 10.3: 349.

   

Tags:


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank