Jak je to ve skutečnosti s GMO?

blankGeneticky modifikované organismy (GMO) jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem a s tolika protichůdnými názory je velmi těžké se v této problematice vyznat. Pokud vás tyto tři písmena děsí, nejste v tom sami – podle průzkumu více jak polovina obyvatel USA se domnívá, že GMO jsou nebezpečné a čtvrtina obyvatel kontroluje přítomnost GMO na obalech potravin při každém nákupu! Jak je to však doopravdy? Měli bychom se GMO produktům raději vyhýbat nebo se jejich konzumace nemusíme bát? Geneticky modifikované organismy jsou takové organismy, jejichž genetická informace byla upravena pomocí metod genového inženýrství. Výsledný organismus s pozměněným genetickým materiálem poté označujeme jako “transgenní”.

 

 

Metod genového inženýrství typicky využíváme:

 

1/ Pro zlepšení výsledných vlastností organismu – např. nižší potřeba vody u rostlin, zvýšení výnosů, vyšší odolnost proti škůdcům, delší trvanlivost potravin nebo vyšší obsah nutrientů.

 

2/ Ve výzkumu, kdy právě díky transgenním myším víme, co který gen dělá. Říká se tomu “genový knock-out”, kdy laboratorní myši vyřadíme určitý gen a poté sledujeme, co to s ní udělá.

 

3/ Při syntéze léčiv a dalších látek bakteriemi. Ano, většinu léků nám vyrábí bakterie!

 

4/ U pěstování mikroorganismů, které dokážou ekologicky čistit vodu a půdu.

Možná vám to tak nepřijde, ale drtivá většina GMO organismů nejsou tolik diskutované a kontroverzní hospodářské plodiny jako je například pšenice nebo řepka, ale jsou to právě transgenní myši, bakterie a další mikroorganismy, které každý den pomáhají v léčbě a výzkumu mnoha onemocnění. Pokud máte cukrovku prvního typu, používáte inzulín vyprodukovaný GMO bakteriemi. Pokud někdy proděláte cévní mozkovou příhodu, může vám být podána látka zvaná tPA, která je také GMO produktem. Popravdě, je velkou chybou myslet si, že vše označované jako GMO je špatné…

 

Odpůrci GMO často argumentují, že genetické inženýrství není “přírodní” a mají zřejmě pravdu. AVŠAK TO, ŽE NĚCO NENÍ PŘÍRODNÍ, NEZNAMENÁ, ŽE JE TO AUTOMATICKY ŠPATNÉ! Měli bychom přestat provádět operace srdce, protože nejsou přírodní? Je létání do vesmíru přírodní? Navíc i příroda ve formě genových rekombinací a mutací mění genetickou informaci už od doby, kdy vznikly první organismy. Říká se tomu EVOLUCE… Dokonce i my v zemědělství a šlechtitelství záměrně měníme vhodným křížením organismů jejich genetickou informaci už desítky tisíc let (dávno před objevením Mendelových zákonů a metod genového inženýrství). Genové inženýrství dosahuje vlastně stejných výsledků jako šlechtitelství, je pouze nesrovnatelně přesnější a rychlejší. Věděli jste, že původní banány obsahovaly semena? Před 70 lety slepice nesly přibližně 125 vajec za rok, dnes je to díky šlechtitelství dvojnásobek. Většina hospodářských zvířat a zemědělských plodin byla v minulosti odlišná od těch, co známe dnes. Čivava a další vyšlechtěná psí plemena jsou dalším příkladem. Ve skutečnosti genetické modifikace provádíme už velmi dlouhou dobu…

 

 

Jak je to s otázkou bezpečnosti GMO produktů?

Popravdě geneticky modifikované plodiny nebo zvířata nejsou tak odlišné od těch nemodifikovaných, liší se ve skutečnosti pouze v pár genech (obvykle v jednom nebo dvou). V současné době se vědci shodují na tom, že GMO nepředstavují zvýšené riziko pro člověka v porovnání s běžnými potravinami. I oficiální organizace typu WHO uvádí, že geneticky modifikované potraviny schválené pro použití v potravinářství nejsou zdravotním rizikem pro člověka a nebyly zjištěny žádné zdravotní negativa v zemích, kde jsou tyto potraviny povolené. Také proces schvalování GMO potravin je velmi přísný a může trvat až 12 let a jednou z hlavních podmínek je to, aby každá rostlina byla geneticky uniformní (se stejnou DNA). Evropská unie má navíc jedny z nejpřísnějších podmínek pro regulaci GMO produktů na světě.

 

 

Jako téměř nic ve výživě není černobílé, tak i GMO produkty mohou mít svá negativa.

Je zde například obava z nadužívání herbicidů z důvodu vyšší odolnosti GMO plodin proti těmto látkám, což může vést k vytvoření super rezistentního plevele. GMO plodiny by také mohly potenciálně ovlivnit okolní životní prostředí (v USA například dochází ke kros-kontaminaci, kdy GMO plodiny se přenáší i na místa, kde rostou plodiny konvenční). U člověka může dojít k vystavení novým alergenům, které mohou geneticky modifikované potraviny obsahovat.

Tags:


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank