Analýza tělesného složení na InBody – Výhody a limitace

Často se setkáváme s dotazy našich klientů, jak vlastně funguje ten přístroj, kterým neúprosně měříme v našich nutričních poradnách jejich tělesné složení a monitorujeme jejich pokroky anebo naopak krátkodobá selhání (např. po svátcích).

 

 

 

 

Ve všech poradnách Institutu Moderní Výživy používáme přístroje InBody, protože jsme přesvědčeni, že se jedná v oblasti komerčně dostupných bioimpedančních přístrojů o jedničku na trhu.“

 

 

Jak měření na InBody funguje

 

Měření tělesného složení na přístrojích InBody je založeno na metodě označované jako BIA (Bio-electrical Impedance Analysis) neboli bioelektrická impedanční analýza. Tato metoda spočívá ve schopnosti šíření střídavého elektrického proudu nízké intenzity biologickými strukturami, kdy naše tělo se v tomto případě chová jako elektrický obvod. Je známo, že různé tkáně v našem těle mají rozdílný odpor (tento odpor se označuje jako el. impedance) k průchodu střídavého elektrického proudu – např. tkáň tuková má např. vysoký odpor a je tedy špatným vodičem, naopak svalová tkáň vede proud lépe, respektive má nižší odpor.

 

Tato znalost nám umožňuje od sebe rozlišit jednotlivé tělesné složky a vyhodnotit tak např. procento tělesného tuku nebo svalové tkáně v těle. Přístroje InBody samozřejmě umí vyhodnotit/odhadnout i velké množství dalších údajů od množství útrobního (viscerálního) tuku, který souvisí s rizikem metabolických onemocnění až po množství minerálních látek v těle nebo rychlost našeho bazálního metabolismu. 

 

Velkou výhodou přístrojů InBody je použití patentované technologie DSM BIA, která rozděluje tělo do 5 kompartmentů – levá ruka, pravá ruka, levá noha, pravá noha a trup. Tímto způsobem se výsledky segmentální analýzy ještě více zpřesňují. Dále také přístroje InBody ke stanovení tělesné kompozice nepoužívají empirické odhady, ale impedance je opravdu měřena nezávisle na vašem pohlaví, věku nebo etniku.

 

 

Většina běžných BIA přístrojů pro měření tělesné kompozice také používá pouze jednu frekvenci pro měření obsahu tělesné vody v organismu (50 kHz), nicméně tato frekvence špatně proniká skrz buněčné membrány, které mají vysokou impedanci. Přístroje InBody tento problém vyřešily použitím více různých frekvencí (vyšších i nižších) pro přesnější analýzu intracelulární i extracelulární vody. Široké možnosti InBody přístrojů tak nacházejí své využití nejen v nutričních poradnách, ale i v klinickém prostředí (nefrologie, rehabilitace apod.).

 

 

 

Porovnání se zlatým standardem

 

V klinickém prostředí je zlatým standardem pro měření tělesné kompozice, ale třeba i hustoty našich kostí, metoda nazývaná jako DEXA neboli dvouenergiová rentgenová absorpciometrie, která funguje na principu měření absorpce rentgenového záření při průchodu naším tělem. Avšak díky vysokým nákladům se tato metoda používá zejména v klinickém prostředí (např. u pacientů s osteoporózou) na specializovaných pracovištích a navíc díky RTG záření není tato metoda vhodná pro každého a musíme také samozřejmě počítat s radiační zátěží.

 

Pokud se podíváme na porovnání metody DEXA a DSM-BIA, kterou používá i InBody, zjistíme, že vědecké studie nalezly opravdu vysokou korelaci mezi jejich výsledky. Např. studie z roku 2011, která porovnávala obě metody na velkém reprezentativním vzorku nizozemské populace, zjistila, že obě metody měly velmi srovnatelné výsledky v měření beztukové tělesné tkáně (LBM), tukové tkáně (FM) a procenta tukové tkáně (%FM) u obou pohlaví. Vysoká shoda (i když lehce nižší) také panovala v segmentální analýze beztukové tkáně. Autoři této studie také zmiňují užitečnost měření metodou BIA u pacientů s abnormálním rozvržením tělesné vody (např. u pacientů s otoky).1

 

Tato studie také zjistila, že DSM-BIA metody lehce podceňují hodnotu beztukové tělesné hmoty a naopak lehce nadhodnocují procento tělesného tuku v porovnání s metodou DEXA. Tyto nepřesnosti se zvýrazňují s rostoucím BMI – tzn. u pacientů s vysokým stupněm obezity může být vhodná kombinace více metod pro přesnější určení jejich tělesné kompozice.1

 

Popravdě existuje více než 2000 vědeckých studií ohledně validace BIA metod a společnost InBody je také oficiálním dodavatelem přístrojů pro NHS (Národní zdravotní služba) v Anglii. Dle výrobce výsledky InBody v měření tělesné kompozice korelují s metodou DEXA z 98,4 %.2 Na druhé straně je však nutné myslet na to, že každá metoda má své limitace (včetně metody DEXA).3

 

 

Limitace bia měření

 

Jak již bylo zmíněno, každá metoda má své limitace, nicméně tím, že je známe, můžeme většinu těchto faktorů, které by mohly zkreslit výsledky, eliminovat.

 

Hlavním faktorem, který můžeme ovlivnit, je snaha o to, abychom při jednotlivých měření dodrželi co nejvíce shodné podmínky. Jen tak získáme opravdu reprodukovatelná měření a budeme moct s vysokou mírou jistoty monitorovat náš pokrok. Tzn. pokud vaše první měření bylo v 9 hodin ráno před snídaní a vypili jste předtím jednu sklenici vody, měli byste ideálně tyto podmínky dodržet i při dalším měření.

 

 

HLAVNÍ ZÁSADY4

 

 1. Den před měřením dodržujte dostatečný příjem tekutin.
 2. Před samotným měřením si dojděte na záchod.
 3. Odstraňte ze svého těla všechny kovové předměty (šperky, hodinky apod.)
 4. Nemažte si ruce či nohy mastným krémem před samotným měřením.
 5. Ideálně byste před měřením měli být 5 minut ve vzpřímené pozici.
 6. 3 hodiny před měřením nejezte.
 7. 6 hodin před měřením byste neměli sportovat nebo cvičit.
 8. Vyvarujte se měření, pokud máte kovové předměty v těle (např. kardiostimulátor).
 9. Menstruace či těhotenství může zkreslit výsledky.

 

FAKTORY, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDKY MĚŘENÍ

 

 1. Okolní teplota
 2. Umístění elektrod
 3. Příprava kůže
 4. Hydratace organismu

 

Ukazuje se, že především hydratace může velmi významně ovlivnit přesnost měření na přístroji BIA. Zejména u žen je nutné brát v úvahu změny hydratace organismu v průběhu menstruačního cyklu a optimálně tak provádět měření ve stejné fázi cyklu a zřejmě mimo menstruační fázi cyklu (obvykle největší retence vody je první den začátku menstruace).6,7 Dále také sauna v blízkosti měření může zkreslit výsledky.

 

 

Stejně tak u sportovců, kteří mají abnormální hydrataci organismu – např. nestihli doplnit dostatek tekutin po vytrvalostním tréninku, se tyto změny v hydrataci organismu mohou odrazit na nepřesném měření procentuálního obsahu tukové tkáně v těle. Cvičení 2–4 hodiny před měřením také snižuje impedanci tkání a sníží tak přesnost měření. Je také pravděpodobné, že intra-individuální odchylky v měření tělesné kompozice u sportovců mohou být ovlivněny kolísajícími zásobami glykogenu v těle, který na sebe váže vodu a může tak ovlivnit přesnost měření.8,9,10

 

 

Proč využíváme u našich klientů měření tělesné kompozice?

 

Přístroje InBody na měření tělesné kompozice nám poskytují velmi rychlý, bezpečný a relativně velmi přesný způsob (při dodržení zmíněných pravidel), jak hodnotit tělesnou kompozici našich klientů. Tato měření používáme při komplexní vstupní prohlídce ke zjištění aktuálního stavu tělesné kompozice daného klienta v kombinaci s komplexním nutričním screeningem a odběrem nutriční anamnézy. Přístroje InBody nám také pomáhají přesněji určit bazální, respektive klidový metabolismus klientů dle jejich individuálního tělesného složení a tím nám umožňují přesněji nastavit jejich jídelníček. Dále při opakovaných kontrolách měření slouží k objektivní monitoraci změn a úspěšnosti nutričních intervencí, kde můžeme v čase sledovat pokroky klienta – např. ve smyslu redukce tukové tkáně a nárůstu svalové hmoty.

 

 

Dále také samotné měření má pro klienty i pozitivní psychologický efekt a vede k lepší spolupráci (compliance) klientů s nutričním terapeutem. V neposlední řadě se ukazuje, že samotná interpretace výsledku společně s vytisknutým nebo zaslaným protokolem měření může mít i edukační efekt – klienti se např. dozví o složení svého těla, poměru svalové/tukové tkáně anebo o významu útrobního tuku.11

 

 

Závěr

 

Každá metoda analýzy tělesného složení má své limitace a naopak i silné stránky. Tento článek si klade za cíl objektivně upozornit na faktory, které mohou zkreslit výsledky měření pomocí bioelektrické impedance, ale na druhé straně zdůrazňuje i mnohé benefity těchto metod. Mezi ty největší benefity měření na přístrojích InBody patří lepší spolupráce klientů s terapeutem, edukační efekt a také vysoká přesnost (v případě dodržení základních podmínek) při sledování vývoje tělesného složení v čase u jednotlivých klientů. Je také nutné si uvědomit, že bychom se ale vždy na klienta měli dívat komplexně – tzn. neřídit se pouze výsledky měření tělesné kompozice, ale např. i subjektivními pocity klienta nebo důležitými poznatky z provedeného nutričního screeningu či záznamu jídelníčku. Jen při kombinaci všech těchto metod můžeme poskytovat opravdu kvalitní nutriční poradenství.

 

——–

 

Přejít na web IMV Poradny

 

Zdroje:

 

 1. LING, Carolina HY, et al. Accuracy of direct segmental multi-frequency bioimpedance analysis in the assessment of total body and segmental body composition in middle-aged adult population. Clinical nutrition, 2011, 30.5: 610-615.
 2. Medical Overview – Inbody Academy. Home – Inbody Academy [online]. Dostupné z: https://inbodyacademyuk.com/medical-overview/
 3. DEXA Scans – Science for Sport. Home – Science for Sport [online]. Copyright © Copyright [cit. 05.01.2022]. Dostupné z: https://www.scienceforsport.com/dexa-scans/
 4. Vše o měření – InBody. Tělesná diagnostika – InBody [online]. Dostupné z: https://www.inbody.cz/vse-o-mereni
 5. KUSHNER, Robert F. Bioelectrical impedance analysis: a review of principles and applications. Journal of the American college of nutrition, 1992, 11.2: 199-209.
 6. WHITE, Colin P., et al. Fluid retention over the menstrual cycle: 1-year data from the prospective ovulation cohort. Obstetrics and gynecology international, 2011, 2011.
 7. GLEICHAUF, C. N.; ROE, D. A. The menstrual cycle’s effect on the reliability of bioimpedance measurements for assessing body composition. The American journal of clinical nutrition, 1989, 50.5: 903-907.
 8. DEURENBERG, P., et al. Factors affecting bioelectrical impedance measurements in humans. European Journal of Clinical Nutrition, 1988, 42.12: 1017-1022.
 9. DEURENBERG, Paul; WESTSTRATE, Jan A.; HAUTVAST, J. G. Changes in fat-free mass during weight loss measured by bioelectrical impedance and by densitometry. The American journal of clinical nutrition, 1989, 49.1: 33-36.
 10. SAUNDERS, Michael J.; BLEVINS, JENNIFER E.; BROEDER, CRAIG E. Effects of hydration changes on bioelectrical impedance in endurance trained individuals. Medicine and science in sports and exercise, 1998, 30.6: 885-892.
 11. RICCIARDI, Richard; TALBOT, Laura A. Use of bioelectrical impedance analysis in the evaluation, treatment, and prevention of overweight and obesity. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 2007, 19.5: 235-241.


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank