Alkohol není sacharid

Velká část veřejnosti se chybně domnívá, že alkohol patří mezi sacharidy. Není se čemu divit, když tuto nepravdivou informaci často šíří různé zdroje. Proč je to vlastně problém?

 

Zaprvé, alkohol se neřadí do sacharidů. Je to stejně nesmyslné jako napsat, že alkohol se stejně jako maso řadí do bílkovin. Alkohol je po bílkovinách, sacharidech a tucích čtvrtým a samostatným energetickým substrátem. Lidský organismus dokáže využít z těchto čtyř substrátů energii, kterou získáme rozkladem (oxidací) vazeb mezi uhlíky a vodíky v těchto živinách.

 

Zadruhé, hlavní problém je ten, že kalorická hodnota gramu alkoholu (7,1 kcal/g) je téměř dvojnásobná oproti gramu sacharidů (4,1 kcal/g). A velká část široké veřejnosti posuzuje alkoholické nápoje pouze z hlediska obsahu cukru a nikoliv celkové energie, ke které ale velmi výrazně přispívá i obsažený alkohol. Jistě jste už někdy slyšeli, jak osoba usilující o hubnutí říká „dám si raději suché víno, protože chci zhubnout“. Jenže ačkoliv například suché víno obsahuje opravdu jen jednotky gramů cukru, kvůli obsaženému alkoholu obsahuje 0,7l lahev suchého vína cca 500 kcal. To je pro představu ekvivalent energie stejný jako má 25 kostek cukru. Proto z perspektivy hubnutí nejde u alkoholických nápojů jen o obsah cukrů/sacharidů ale také velmi výrazně o obsah alkoholu.blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank